HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

LEVENT SÜTÇİGİL

LEVENT SÜTÇİGİL

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : levent.sutcigil@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2012 ODTU “Master Of Science in Biological Sciences Department” Canan Kurşungöz’ün “Determination of Hypothalamic Neuropeptide Levels Involved In Appetite Regulation in Atypical Antipsychotic Drug, Risperidone Treatment.” Jüri üyeliği.
2   Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilimdalı Deneysel Psikoloji Bilim Dalı öğrencisi Beliz Hazan’ın “ Psikofizyolojik İnsomnia Hastaları ve Paradoksal İnsomnia Hastaları İle Sağlıklı Bireylerin Biliş, Üst-biliş ve Kişilik Özellikleri Açısından Karşılaştırılması “adlı Yüksek Lisans Tezinde tez jüri üyeliği.
3   Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı öğrencisi Ceren Şenol’un yüksek lisans tez jüri üyeliği.

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2014 ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ayşe Bikem Hacıömeroğlunun “Perceived Parental Rearing Behaviours, Responsibility Attitudes And Life Events As Predictors Of Obsesive Compulsive Symptomatology: Test of A Cognitive Model “ adlı doktora tez jürisi üyeliği.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2013 Yanik T, Kursungoz C, Sutcigil L, Ak M. Weight Gain in Risperidone Therapy. Investigation of Periferal Hypothalamic Neurohormone Levels in Psychotic Patiens. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2013, 33:5. (SCI)
2 2013 Karadas Ö, Sutcigil L, Odabasi Z.Efficiacy Of Melotonin In Chronic Tension Type Headache Patients And Effects On Anxiety And Depression. Journal Of Neurological Science. 34:116-123, 2013 (SCI)
3 2013 Demir E.Y., Sütçigil L. Sekonder Delüzyonel Parazitoz’un (Ekbom Sendromu) Bir Olgu Üzerinden Gözden Geçirilmesi. Anatolian Journal Of Clinical Investigation. Cilt 7, Sayı 2, 2013.
4 2012 Ak M, Sezlev D, Sutcigil L, Akarsu S, Ozgen F, Yanik T. The Investigation of Leptin and Hypothalamic Neuropeptides Role In First Attack Psyhotic Male Patients: Olanzapin Monotherapy. Psychneuroendocrinology (2012). http://dx.doi.org /10.1016 /j.psyneuen.2012.06.2012. (SCI)  
5 2012 Lapsekili N, Ak M, Sütçigil L. Risperidona Bağlı Hiperprolaktinemi Gelişen Obsesif Kompulsif Bozukluklu Bir Olgunun Ariprazolle Tedavisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):165-165. (SCI- Expanded)
6 2012 Sütçigil L, Nihan Yurdakul A.N., Türkçapar, M.H. Üniversite Öğrencilerinde Ertelemeciliğin Rahatsızlığa Dayanıksızlıkla İlişkisinin İncelenmesi. Journal of Cognitive- Behavioral Psychotherapy and Resarch. Doi:10.5455/JCBPR.269846
7 2011 M. Ak, N. Lapsekili, B. Haciomeroglu, L. Sutcigil, H. Turkcapar. "Early maladaptive schemas in bipolar disorder.", Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (ISI) , false pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.2044-8341.2011.02037.x. (SCI) 
8 2011 M. Ak, O. Cinar, L. Sutcigil, E. Dövyap Congologlu, B. Haciomeroglu, H. Canbaz, H. Yaprak, L. Jay, KN. Ozmenler. "Communication skills training for emergency nurses.", Int J Med Sci. (ISI) , 397-401 pp., 2011. (SCI- Expanded)
9 2011 O. Cinar, M. Ak, L. Sutcigil, E. Congologlu, H. Canbaz, E. Kilic, KN. Ozmenler. "Communication skills training for emergency medicine residents". European Journal of Emergency Medicine (ISI) , 2011. DOI: 10.1097/MEJ.0b013e328346d56d. (SCI- Expanded).
10 2011 Yetkin S, Aydın H, Özgen F, Sutcigil L, Bozkurt. Sleep Architecture in Schizophrenia Patients. Turkish Journal of Psychiatry 22(1),1-8, 2011. (SSCI)  
11 2010 N. Lapsekili, L. Sütçigil, M. Ak, A. Çınar. "Jeneralize pruritus olgularında ayırıcı tanıda psikiyatrik değerlendirme: Olgu sunumu". Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI) , 371-373 pp., 2010. (SCI- Expanded)
12 2009 Torun Yazıhan N, Özşahin A, Sütçigil L. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yetişkinlikteki Yansımaları. Klinik Psikiyatri 12:43-50, (2009).
13 2009 M. Ak, M. Gülsün, Z. Perdeci, L. Sütçigil, A. Bozkurt. "Psikolojik Otopsi: Öldürme Ardından Özkıyım". Anatol J Clin İnvestig , 103-105 pp., 2009.
14 2009 Doruk A, Sütçigil L, Erdem M, Işıntaş M, Özgen F. Defence Mechanisms In Adjustment Disorder. New/Yeni Symposium Journal 47: 135-141, 2009.
15 2008 Özmenler KN, Karlıdere T, Bozkurt A, Yetkin S, Doruk A, Sutcigil L, Cansever A, Uzun Ö, Özgen F, Özşahin A.  Mirtazapin Augmentation In Depressed Patients With Sexual Dysfunction Due To Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Human Psychopharmacology Clinical & Experimental.  23:321-326 (2008). (SCI)
16 2007 Sutcigil L, Oktenli C, Muşabak U, Bozkurt A, Cansever A, Uzun O, Sanisoglu SY, Yesilova Z, Ozmenler KN, Ozsahin A, Sengul A. Pro-and Anti-Inflammatory Cytokine Balance In Major Depression: Effect Of Sertralin Therapy. Clinical and Developmental Immunology 76396 (2007). Doi: 10.1155/2007/76396. (SCI- Expanded)
17 2007 Karlıdere T, Bozkurt A, Yetkin S, Doruk A, Sutcigil L, Ozmenler KN, Ozşahin A. Is There A Gender Difference In Infertile Couples Without An Axis I Psychiatric Disorder In The Context Of Emotional Symptoms, Social Support, And Sexual Function. Turkish Journal Of Psychiatry 18: 1-11 ( 2007). (SSCI)
18 2007 Sütçigil L, Özmenler KN. Major Depresyonda Psikososyal Müdahaleler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 3: 46-50, (2007). (SCI- Expanded)
19 2006 Sütçigil L, Cansever A. Bipolar Bozuklukta Psikoterapötik ve Psikososyal Girişimler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2:46-51, (2006). (SCI- Expanded)
20 2006 Sütçigil L, Cansever A. Bipolar Bozukluk ve Eşik Altı Belirtiler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2: 17-22, (2006). (SCI- Expanded)
21 2006 Aslan S, Gulcat Z, Albayrak FS, Maral I, Yetkin S, Sutcigil L, Aycan S, Isık E, Aydın H. Prevalence of Insomnia symptoms: Results from an urban district in Ankara, Turkey. International Journal of Psychiatry In Clinical Practice. 10: 52-58 (2006). (SCI- Expanded)
22 2001 Aydın H, Sütçigil L. Uykuda Bilişsel İşlevler. T Klin J Psychiatry 2: 75-78 (2001). (SCI- Expanded)
23 2001 Aydın H, Sütçigil L, Özgen F. İnsomnia. T Klin J Psychiatry 2: 98- 102, (2001). (SCI- Expanded)  

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2012 Akcay BD, Cinar A, Ak M, Sutcigil L. Post Traumatic Stress Disorder/Obsesive-Compulsive Disorders. The International Journal of Neuropsychopharmacology 15 (1), 2012. (SCI-E)
2 2012 Hacıömeroğle B, Çınao O, Ak M, Cöngöloğlu E, Sütçigil L. Maladaptive schemas and coping strategies of substance dependents. The International Journal of Neuropsychopharmacology 15 (1), 2012. (SCI-E).
3 2012 Ak M, Cinar A, Akca A, Ozsahin A, Haciömeroglu B, Sutcigil L. Side Effects and Treatment Discontinuance of Reboxetin; Treatment of Depression in Parkinson’s Disease: Three Cases Reports. The International Journal of Neuropsychopharmacology 15 (1), 2012. (SCI-E)
4 2011 Karadas O, Gul HL, Sutcigil L, Boru T, Odabası Z. Efficiaccy of Melatonin in Chronic Tension Type Headache Patients and Effects on Anxiety and Depression. 15th Congress of The International Headache Society, Berlin, Germany. June 23-26, 2011.
5 2011 M. Ak, O. Cinar, L. Sutcigil, A. Bozkurt, E.D. Congologlu, K.N. Ozmenler, APA konferansı dahilinde "New Research Book" bildiri kitapçığındaki "Psychoeducation: Results of Communication Skills Training for Emergency Nurses", 396 pp., Honolulu, USA, May 2011
6 2010 Yanik, Tulin; Kursungoz, Canan; Sutcigil, Levent, Ozgen Fuat. Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript (CART) blood levels increase after Risperidon treatment in psychotic disorder patients. Conference: 9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX)Location: Istanbul, TURKEY Date: SEP 04-08, 2010. DRUG METABOLISM REVIEWS  Volume: 42   Supplement: 1   Pages: 159-160   Published: AUG 2010. (SCI-E)
7 2010 Tulin Yanik, Canan Kursungoz, Levent Sutcigil, Fuat Ozgen, INVESTIGATION OF PERIPHERAL ALPHA MELANOCORTIN STIMULATING HORMONE AND NEUROPEPTIDE Y LEVELS IN SCHIZOPHRENIA. "7 th Int. Congress on Mental Dysfunction & Other Non-Motor Features in Parkinson's Disease (MDPD)", (2010), p
8 2010 M. Ak, L. Sütçigil, M. Erdem, A. Balıkçı, C. Çelik, B. Özdemir, A. Bozkurt, K.N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book" bildiri kitapçığındaki "The İmpact of Anxiety Levels on Shooting Performance", 181 pp., Pieria, Greece, June 2010
9 2010 E. Özdemir, L. Sütçigil, M. Ak, N. Lapsekili, K.N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book." bildiri kitapçığındaki "Investigating the relationship between sensation seeking behavior and serum sex steroids in antisocial personality disorder", 155 pp., Pieria, Greece, June 2010
10 2010 M. Ak, L. Sütçigil, N. Lapsekili, A. Bozkurt, K. N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book" bildiri kitapçığındaki "Preventive Mental Health Care and Model Applied at Turkish Armed Force", 168 pp., Pieria, Greece, June 2010
11 2010 O. Cinar, M. AK, L. Sutcigil, E. Dovyap Congologlu, H. Canbaz, K.N. Ozmenler, Eusem 2010, 6th European Congress on Emergency Medicine konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Communication Skills Training For Emergency Medicine Residents", 297 pp., Stockholm, Sweden, October 2010
12 2009 Perdeci Z, Sütçigil L, Özmenler KN, Ateş MA, Özşahin A. Oksipital Bölge Lezyonu ile Eş Zamanlı Ortaya Çıkan, Görsel Varsanılarla Seyreden Bir Uyum Bozukluğu Olgusu. 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul , 2009. (SCI-E) 
13 2009 Doruk A, Balıkçı A, Sütçigil L, Uzun Ö. Olanzapinle İlişkili Periferik Ödem: İki Olgu Sunumu. 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul, 2009. (SCI-E)
14 2009 Yanik, Tulin; Kursungoz, Canan; Sutcigil, Levent, Ozgen F. Risperidon (risperdal) therapy in schizophrenia: metabolic effects. 16th North American Regional ISSX MeetingLocation: Baltimore, MD Date: OCT 18-22, 2009. DRUG METABOLISM REVIEWS  Volume: 41   Supplement: 3   Pages: 186-186   Meeting Abstract: 374   Published: OCT 2009. (SCI-E)
15 2008 Sarı O, Çelikkol İ, Erdal M, Sütçigil L, Sağlam K, Özşahin A. Effect of Educational Status on Suicide Attempt In Male Patients With Depression. WONCA (World Family Doctors Caring for People) Europe Council Meeting, Abstract Book, p: 455-456, Istanbul, 2008.
16 2008 Sutcigil L, Ozmenler KN, Cakır Z, Soygut G, Karlidere T. Early Maladaptive Schemas In Antisocial Personality Disorder. 6th International Congress Of Cognitive Psychotherapy, Abstract Book, 190, Rome, 2008.
17 2008 Sutcigil L, Yazihan N, Ozmenler K, Bozkurt A. The Relation Between Criminal Behavior And Anger. 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy, Abstract Book, p: 190-191, Rome, 2008
18 2002 Ozgen F, Sütçigil L, Karadağ H, Bozkurt A, Aydın H. İnsomnia Etyolojisinde Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması. Society of Biological Psychiatry & WFSBP 3rd International Symposium. Program and Abstract Book, p: 35, Bursa , 2002
19 2002 Sütçigil L, Karadağ H, Ozgen F, Demir A, Bozkurt A, Aydın H. Parasomniaların Uyku Yapılarının Araştırılması. Society of Biological Psychiatry & WFSBP 3rd International Symposium. Program and Abstract Book, p: 37, Bursa , 2002.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2010 Bek S, Sutcigil L, Bozkurt A. “Psychoneuroimmunology: Latest Advances.”, Immunology In Clinic Practice. Ed.Oktenli Ç. Nova Biomedical Books, Newyork, 2010. ISBN 978-1-60876-644-4

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2012 Sütçigil L, Aslan S. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Prolonged Exposure Terapisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırma Dergisi 1(2012)98-104.

2 2011 N. Lapsekili, Ö. Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, M. Yücel. "Şizofreni hastalarında ilk atakta P300 bulguları ile nörolojik silik işaretler arasındaki ilişki.", Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , 167-74 pp., 2011.
3 2011 L. Dövüşkaya, M. Ak, L. Sütçigil, M. Gülsün, N. Lapsekili, F. Özgen. "Depresif bozukluk komorbiditesi olan ve olmayan erkek yaygın anksiyete bozukluğu olgularında cinsel işlevin değerlendirilmesi.", Gülhane Tıp Derg. , 34-37 pp., 2011.
4 2011 M. Ak, N. Torun, L. Sutcigil, B. Haciomeroglu, "İntihar Girişimi Olan Majör Depresyon Hastalarında Üst-biliş Süreçleri". Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 2011, DOI: 10.4274/Npa.y6133. (SCI- Expanded
5 2011 Akça, M. Ak, L. Sütçigil, A. Özşahin, Y. Kütükçü. "Parkinson Hastalığı’nda Depresyon için Sertralin ve Venlafaksin Tedavisinin Karşılaştırılması”. Nöropsikiyatri Arşivi (ISI) , 201-206 pp., 2011 , DOI: 10.4274/Npa.Y5711. (SCI- Expanded)  
6 2010
  1. E. Özdemir, L. Sütçigil, M. Ak, N. Lapsekili, K.N. Özmenler. "Antisosyal kişilik bozukluğunda heyecan arama davranışı ile serum seks steroidleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Gülhane Tıp Derg. , 91-95 pp., 2010.
7 2010 Korkmazhan H, Yetkin S, Sütçigil L, Özgen F, Aydın L. Panik Bozukluğu Hastalarında Polisomnografi Bulguları. Gülhane Tıp Dergisi 2010:52:237-240.
8 2008 Doruk A, Türkbay T, Yelboğa Z, Çiyiltepe M, İyisoy A, Sutcigil L, Özşahin A. Autonomic Nervous System Imbalance in Young Adults with Developmental Stuttering. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18: 274-281 (2008). (SCI- Expanded)
9 2005 Aslan S, Yetkin S, Albayrak FS, Gülçat Z, Maral I, Aycan S, Sütçigil L, Özgen F, Aydın H. Hipersomnia İle İlgili Belirtilerin Ankara’nın Kentsel Bir Bölgesinde Yaygınlığı. Klinik Psikiyatri 8:172-179, (2005).
10 2005 Sütçigil L, Aydın H, Özgen F, Cöngöloğlu E, Yazıhan NT. İnsomniada Uyku Örüntüsünün Özellikleri. Gülhane Tıp Dergisi 47: 150-163, (2005).
11 2004 Ursavaş A, Göktaş K, Sütçigil L, Özgen L. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 5;2:79-83 (2004).

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2012 Kurşungöz C, Sütçigil L, Ak M, Yanık T. Atipik Antipsikotik Risperidon Tedavisinde İştah Kontrolünde Rol Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Seviyelerinin İncelenmesi. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 09-13 Ekim 2012. Bursa.
2 2012 Sezlev D, Ak M, Sütçigil L, Yanık L. Olanzapin Monoterapisinde Besin Alımı ve İştah Düzenlenmesinde Görev Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Değişimi. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 09-13 Ekim 2012. Bursa.
3 2010 N. Lapsekili, Ö.Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde "Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İlk Atak Şizofrenide P300 Bulguları İle Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki", Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010
4 2010 N. Lapsekili, L. Sütçigil, M. Ak, A. Çınar, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde "Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nörotik Ekskoryasyonlarla Giden Jeneralize Pruritus: Olgu Sunumu.", Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010
5 2010 M. Ak, A. Cüceloğlu, S. Zincir, N. Lapsekili, L. Sütçügil, A. Bozkurt, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, konferansı dahilinde "Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prematür Ejekülasyon Etyolojisinde Sosyodemografik Etkenler ve Sünnet İle İlgili Değişkenler.", 242 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010.
6 2010 Bolu A, Erdem M, Özdemir M, Çelik C, Sütçigil L, Ozgen F. GATF Psikiyatri AD’de Uyum Bozukluğu Tanısı ile Yatan Hastaların Klinik Örüntülerinin Değerlendirilmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Swissotel Grand Efes, 05-09 Ekim 2010.
7 2010 Karadaş Ö, Sütçigil L, Ulaş HÜ, Gökçil Z, Odabaşı Z. Kronik Gerilim Tip Başağrılı Hastalarda Melatonin Tedavisinin Etkinliği ile Anksiyete Depresyon Üzerine Etkisi. 46.Ulusal Nöroloji Kongresi.4-9 Aralık 2010, Antalya Rixos Sungate Otel.
8 2009 Sütçigil L, Kurşungöz C, Yanık T, Özgen F. Şizofrenide Risperidon Tedavisi: Metabolik Etkileri. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitapçığı, s: 264, Ankara, 2009.
9 2009 Yazıhan NT, Sütçigil L, Lapsekili N. Antisosyal Kişilik Bozukluğu (AKB) Tanısı Alan Erişkinlerde Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ) İle Taranan Çocukluk Çağı Davranış Sorunlarının, Erişkinlikte Öfke İle İlişkisi.  45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitapçığı, s:148, Ankara, 2009.
10 2009 Yazıhan N, Özşahin A, Sütçigil L. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Erişkinlikteki Yansıması. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Çalışmalar Özet Kitapçığı, s:62, Ankara, 2009.
11 2009 Sütçigil L, Yazıhan NT, Özmenler KN. Kriminal Davranış ve Öfke İlişkisi. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Çalışmalar Özet Kitapçığı, s:63, Ankara, 2009.
12 2009 Balıkcı A, Sütçigil L, Çınar A, Doruk A, Uzun Ö. Adli Sorunlara Yol Açan Bir Dürtü Kontrol Bozukluğu: Olgu Sunumu. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Çalışmalar Özet Kitapçığı, s:68, Ankara, 2009.
13 2008 Balıkçı A, Sütçigil L, Doruk A,. Psikiyatrik belirtilerle seyreden erişkin tip metakromatik lökodistrofi olgusu. 12. Gazi psikiyatri Günleri, 2-6 Nisan 2008, KKTC.
14 2008 Yazıhan NT, Sütçigil L, Özgen F. Uyku Apne Sendromu Tanısı Almış, Hastalık Tanısı Almamış ve İnsomnia Tanısı Almış Üç Grubun Uyku Alışkanlıklarının Betimlenmesi. 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s: 178, Kuşadası, 2008.
15 2008 Yetkin S, Yazıhan NT, Özgen F, Aydın H, Sütçigil L. Obstruktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Uyku Yapısının Özellikleri. 9.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s. 179, Kuşadası, 2008
16 2008 Sütçigil L, Özmenler KN, Çakır Z, Soygüt G, Karlıdere T. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Kliniğinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Rolü. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi. 28-30 Eylül 2007.Harbiye, İstanbul.
17 2007 Sütçigil L, Özmenler KN, Yazıhan N, Bozkurt A. Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Öfke ve Kriminal Davranış İlişkisi.  Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi. 28-30 Eylül 2007.Harbiye, İstanbul.
18 2006 Sütçigil L, Özgen F, Cöngöloğlu E. İnsomniak Hastalarda Psikometrik Değerlendirme. 7.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapçığı, s. 17, Bodrum, 2006.
19 2006 Sütçigil L, Yetkin S, Özgen F, Aydın H. İnsomniak Hastalarda Hipotalamo-Hipofizier Aksın ve Biyokimyasal Değerlerin İncelenmesi. 7.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapı, s. 129, Bodrum, 2006.
20 2004 Sütçigil L, Özgen F, Özbek L, Aydın H, Yetkin S. Uyku Skorlamasına İstatistiksel Bakış. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitabı, s.50-55, Çeşme, 2004.
21 2004 Yetkin S, Çelik C, Sütçigil L, Özgen F. Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Uyku Yapısı: Bir Ön Çalışma. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapçığı, s.56-59, Çeşme, 2004.
22 2004 Sütçigil L, Özgen F, Erdem M, Çelik C, Aydın H. İnsomniada Uykunun Öznel Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapçığı, s.95-97, Çeşme, 2004.
23 2004 Özbek L, Özgen F, Sütçigil L, Aydın H. Depresif ve Normal Deneklerin Uyku EEG’leri Arasındaki Yapısal Farklılıkların İtakura Uzaklık Ölçüsüyle Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapı, s.98- 103, Çeşme, 2004.
24 2004 Sütçigil L, Aydın H, Özgen F, Cöngöloğlu E, Yazıhan NT. İnsomniada Uyku Örüntüsün Özellikleri. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Kitapı, s:226-227, Kuşadası, 2004.
25 2004 Sütçigil L, Özgen F, Çelik C, Yetkin S, Aydın H. İnsomniaklarda Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması.  40.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Kitapı, s.228-229, Kuşadası, 2004.
26 2003 Aslan S, Albayrak S, Bakar Ç, Aycan S, Maralı, Gülçat Z, Cöngöloğlu E, Yetkin E, Sütçigil L, Özgen F, Aydın H, Işık E. Ankara İli Gölbaşı Uyku Bozuklukları Alan Araştırması. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitapı, s:575-575 Antalya, 2003.
27 2003 Sütçigil L, Bozkurt A, Gülçat Z, Aydın H. Frontal Lob Agenezisi. Bir Olgu Sunumu. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 99-100, Ankara, 2003.
28 2003 Cöngöloğlu E, Sütçigil L, Özgen F, Yazıhan N, Aydın H. İnsomniak Olguların Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 123-126, Ankara, 2003.
29 2003 Aslan S, Cöngöloğlu E, Gülçat Z, Yetkin S, Sütçigil L, Etik Ç, Arıkan Z, Aydın H. Uykusuzluk Şiddeti İndeksi Güvenirlilik ve Geçerlik Çalışması. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 127-128, Ankara, 2003.
30 2003 Özgen F, Yetkin S, Bozkurt, Sütçigil L, Aydın H. Major Depresif Bozukluğu Olan Hastalarda Uyku Yapısı. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 131-134, Ankara, 2003.
31 2003 Cansever A, Uzun Ö, Perdeci Z, Sütçigil L, Hamurcu U. Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Komorbidite. 38.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 195, Marmaris, 2002.
32 2001 Özgen F, Sütçigil L, Karadağ H, Aydın H. Narkoleptik Hastaların Uyku Örüntüsü ve Yakınmaları Üzerine Bir Çalışma. 3. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Özet Kitabı, s: 67, Kapadokya, 2001.
33 2001 Özgen F, Demir AU, Sütçigil L, Güven SF, Aydın H. Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alanlarda CPAP Uygulamasının Uyku Üzerine İlk Gece Etkileri. 3. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Özet Kitabı, s: 68-69, Kapadokya, 2001.
34 2000 Dikkatli S, Sütçigil L, Özkan HM, Özgen F, Aydın H. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Tianeptin Etkinliği. 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Kitapçığı, s: 210-213, Antalya, 2000

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2014 Türk Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi. Panik Bozukluk Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. 29.03.2014. Ankara
2 2012 Van Erciş Sağlık Bakanlığı Çalışanlarını Destekleme ve Yeterlilik Geliştirme Eğitim Etkinliği 19.05.2012. TPD Van.
3 2010 Sütçigil L, “Tanı ve Sınıflandırma”. Klinik Psikofarmakoloji El Kitabı, Çeviri Ed. Bozkurt A, s:15-34, Güneş Tıp Kitabevleri, 2010, Ankara. ISBN:978-975-277-258-8
4 2010 Sütçigil L. Uyku Bozukluklarına Genel Bakış. Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri-II Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Sempozyumu. 12-13 Şubat 2010. Ankara
5 2010 Yüksel N. Temel Psikofarmakoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği. Sütçigil L., Aslan A. Hipnotik İlaçlar 20 Eylül 2010. Ankara. ISBN:978-9944-5835-5-8.
6 2010 Yüksel N. Temel Psikofarmakoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği. Sütçigil L., Özgen F.Uyku Bozukluklarında Tedavi. 20 Eylül 2010. Ankara. ISBN:978-9944-5835-5-8.
7 2009 Özşahin A. (Editör).  Kıtada Psikiyatri Uygulamaları. Sütçigil L. Acil Psikiyatri. GATF Psikiyatri AD Başkanlığı Yayını. 2009, Ankara.
8 2009 Özşahin A. (Editör).  Psikofarmakoloji Uygulamalarında Temel İlkeler. Sütçigil L. Acil Psikiyatri. GATF Psikiyatri AD Başkanlığı Yayını. 2009, Ankara. 
9 2009 Sayın A, Sütçigil L. “Depresyon”. Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Planları ve Girişimler”, Çeviri Editörü: Aslan S, Türkçapar H, Köroğlu E., s:11-63, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Hekimler Yayın Birliği, 2009, Ankara. ISBN-10: 1572305142 
10 2009 Sütçigil L, “ Sağlıklı Yaşam ve Ruh Sağlığı, Uyku ve Ruh Sağlığı (Panel)”, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2009, Ankara, 2009.
11 2009 Sütçigil L, “Acil Psikiyatri Kursu, Depresyon ve Tedavisi”, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2009, Ankara, 2009. (Kurs).
12 2007 Sütçigil L, Türkçapar H. “Bilgi İşlem Süreci ve Mantık Hataları”. Bilişsel Terapi Yöntemleri, Çeviri Editörü: Türkçapar H, Köroğlu E, s:153-184, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Hekimler Yayın Birliği, 2007, Ankara. ISBN: 1-57230-905-9
13 2007 Sütçigil L, “Nöron İçi Sinyal Yolakları”. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook Of Psychiatry”, Çeviri Editörü: Aydın H, Bozkurt A, s: 89-98, Güneş Kitapevi, 2007, Ankara.
14 2007 Sütçigil L, “Temel Elektrofizyoloji”. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook Of Psychiatry”, Çeviri Editörü: Aydın H, Bozkurt A, s: 89-98, Güneş Kitapevi, 2007, Ankara
15 2006 Sütçigil L, “Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğunun Tedavisi”. Quick Reference Amerikan Psikiyatri Birliği, Psikiyatrik Hastaların Tedavisi İçin Pratik Başvuru Kılavuzu, s: 256-275, Compendium, 2006.
16 2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ayın Kitabı. Uyku ve Uykuda Solunum Bozuklukları. Sayı: 63. Haziran 2005.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2010 GATA-ODTU AD ortak protokol kapsamında, Psikiyatri AD Başkanlığından Prof.Dr.Kd.Alb.Fuat Özgen’in 04.06.2010 tarih ve AR-2010/50 nolu “Psikotik Bozukluklar ve Metabolik Sendrom Şizofreni Hastalarının Tedavisinde Kullanılan Atipik Antipsikotik Olanzapin’in Neden Olduğu Aşırı Kilo Alma Yan Etki Mekanizmalarının Nörohormon Gen ve Protein Seviyelerinde İncelenmesi Adlı Projede Proje Yardımcısı
2 2008 GATA-ODTU AD ortak protokol kapsamında, Psikiyatri AD Başkanlığından Prof.Dr.Kd.Alb.Fuat Özgen’in 15.09.2008 tarih ve AR-2008/49 nolu “Psikotik bozukluklar ve metabolik sendrom: Atipik Antipsiotiklerin Monoamin Nörotransmitter Genlerin Açılım Düzeylerine etkilerinin İncelenmesi” adlı Projede Proje Yardımcısı.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2013 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi. Sağlık Kurulu Üyeliği 2003-2013 (2011 Hariç).
2 2012 NATO COMEDS Çalışma Grubu Üyeliği 2012-2013
3 2012 Karaciğer Nakli Konsey Üyeliği. 2012-2013
4 2012 Akciğer Nakli Konsey Üyeliği 2012-2013
5 2012 Baştabiplik. (Şırnak Asker Hastanesi) 2013-2014

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2012 Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırmalar Dergisiyayın kurulu üyeliği
2 2011 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry dergisi yayın kurulu üyeliği
3 2008 HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing dergisiyayın kurulu üyeliği
4   Türkiye Psikiyatri Derneği
5   Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği
6   Ankara Çağdaş Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2010 Hamurcu U, Sütçigil L, Doğan SB, Anıl L, Evrensel A, Cansever A. Şizoobsesif Hastalıkta Klinik Profili” Gazi Günleri İnteraktif Kongresi. Poster Ödül Yarışmasında 1.cilik. 2010
2 2008 Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18. Cilt Araştırma Yazıları Teşvik Ödülü: Üçüncülük Ödülü: Doruk A, Türkbay T, Yelboğa Z, Çiyiltepe M, İyisoy A, Sütçigil L, Özşahin A. Autonomic nervous system imbalance in young adults with developmental stuttering. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008,18(4):274-281.

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2011 University of Pennsylvania. CTSA Anxiety Research Center. USA. 2010-2011. Visitor Professor
2 2011 University of Pennsylvania. Prolonged Exposure Therapy For Posttraumatic Stress Disorder. March 14-17, 2011.
3 2011 University of Pennsylvania. Prolonged Exposure Therapy For Posttraumatic Stress Disorder. March 14-17, 2011.