HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Hanna R. SCHERLER

Hanna R. SCHERLER

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans : Boğaziçi Üniversitesi - Sosyal Psikoloji / Klinik Psikoloji
Doktora : The Fielding Graduate University - Klinik Psikoloji
Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : hanna.scherler@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2017 “Evlilik doyumu, yetişkin bağlanma stilleri ve depresyon arasındaki ilişki”, Deniz Öztarhancı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Antep, 2017.
 
 “Hayatta amaç ölçeği, hayatta anlam anketi ve yaşam yönelimi testi revize Türkçe versiyonunun geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı”, Gökçe Kahleoğulları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Antep, 2017.
2 2016 “The Experience of Unveiling: Conceptualization of Unveiling in a Clinical Psychology Context Using Interpretive Phenomenological Analysis” İlknur Ünal, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralİstanbul Yerleşkesi, İstanbul, 2016.
3 2014 “The role of spirituality in mortality salience effects”, Ecem Çoban, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralİstanbul Yerleşkesi, İstanbul, 2014.
 
4 2013 “The relationship between autonomous parenting style, mindfulness level and psychological well-being”, Tuğba Kocaefe, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralİstanbul Yerleşkesi, İstanbul, 2013.
 
5 2012 “Relations between components of affective neuroscience personality scale, level of awareness, type of narcissism and spirituality, and implications of these relations for psychotherapy”, Ferhat Jak İçöz, İstanbul Bilgi Universitesi, Santralİstanbul Yerleşkesi, İstanbul, 2012.
 
6 2009 “Standardization and Validation of a Spirituality Scale” Gonca Bedel Akkaya, İstanbul Bilgi Universitesi, Santralİstanbul Yerleşkesi, İstanbul, 2009.
 
 
7 1996 "A narrative analysis of the construction of self in a group of Turkish university undergraduates: A self amidst tradition and change", Kevser Banu Seckin, Bogazici Universitesi, İstanbul, 1996.
 
 
 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Scherler, H. R. (2018). “Ken Wilber’ın bilinç gelişimi modelinin psikoterapi ile ilişkilendirilmesi” Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, Vol 7(1) 42-50.
 
 
 
2 2014
Özkarar, F. G., Panksepp, J., İçöz F. J., Çetinkaya, H., Köksal, F. & Scherler, H. R. (2014). The influence of culture on basic affective systems: The comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales. Culture and Brain, 2(2):173-192.
 
 
 
3 1999 Lajunen, T., & Scherler, H. R. (1999). Is the EPQ Lie Scale bidimensional? Validation study of the structure of the EPQ Lie Scale among Finnish and Turkish university students. Personality and Individual Differences Vol 26 (4),657-664 .
 
 
 
 
4 1998
Scherler, H. R. (1998). Application of the intersubjective approach to conjoint therapy: A clinical illustration. Journal of Couples Therapy, 7(2/3), 57-68.
 
5 1996 Fisek, G. O., & Scherler, H. R. (1996). Toplumsal değişim ve esler: Cinsiyet senaryolarının sinirlarini genişletme amacli bir terapi yaklaşımı. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (36), 1-10. [Social change and spouses: A therapeutic approach to broaden the limits of gender scenarios. Turkish Journal of Psychology.]
 
Scherler, H. R. (1996). Psikoterapiye iliskisel bakıs. Türk Psikoloji Dergisi Özel Sayı: Psikolojide Yeni Akımlar, 11(37), 44-52. [The relational perspective in psychotherapy. Turkish Journal of Psychology, Special issue: New currents in Psychology]
 
 
 
 
6 1995
Scherler, H. R. (1995). Yasam evrimi ve benlik düzenleyici nesneler: Benlik düzenleyici nesne kavramına elestirisel bakıs. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (35), 25-38. [Life evolution and self-regulating objects: A critical view at the self-regulating object concept. Turkish Journal of Psychology.]
 
 
 
7 1988
 Scherler, H. R., Lajunen, T., & Gülgöz, S. (1988). A comparison study of Finnish and Turkish university students on the Existential Scale. International Journal of Logotherapy and Existential Analysis, 6(2), 30-44.
 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017
Özkarar-Gradwohl, F.G., Narita, K., Montag, C., Panksepp, J., Davis, K. L., Yama, M., Scherler, H.R., Orhon, A. (2017). Cross-cultural Affective Neuroscience Personality Comparisons Among Japan, Turkey and Germany and Its Relation to Big Five Factors and Self Construals. 18th International Neuropsychoanalysis Congress, London, UK. 
 
2 2014
 Özkarar-Gradwohl, F. G., Scherler, H.R., Köksal, F. & Içöz, F.J. (2014). Kisilik Araştırmaları için Kültürlerarası Beklentiler: Iliskisel ve Bağımsız Benlik Özelliklerinin Afektifif Sinirbilim Kişilik ve Büyük Bes Kişilik Özellikleriyle Ilişkisi. 15. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, New York, ABD.
 
İçöz, F. J., Ozkarar-Gradwohl, G., Scherler, H. R., & Koksal, F. (2014, Temmuz). Affective portraits of attachment and awareness: The relationship of affective neuroscience personality subscales with adult attachment styles and mindful awareness. 15th International Congress of Neuropsychoanalysis, New York, ABD.
 
3 2013 Özkarar-Gradwohl, F.G., Scherler, H.N., Içöz, F.J., Köksal, F., Çetinkaya, H. & Panksepp, J. (2013).Türk Afektif Sinirbilim Kisilik Ölçegi (ASKÖ) Standardizasyonu: Toplulukçuluk-Bireycilik Spektrumunda Kültürlerarasi ASKÖ Kiyaslamalarina Dair Öngörüler, Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, Izmir, Türkiye. 
  
Içoz, F. J., Ozkarar-Gradwohl, G., Scherler, H. R., Köksal, F. (2013) Affective portraits of attachment styles: The relationship between affective neuroscience personality subclass and adult attachment styles. Paper presentation at 14th International NPSA Conference, Cape Town, 2013. 
4 2011 Özkarar, F.G., Scherler, H.R., Köksal, F. & Çetinkaya, H. (2011). Temel Afektif Sistemlerin Maneviyatla İlişkisi: Türk ve Amerikan Normlarının Kıyaslanması. 12. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Berlin, Almanya. 

Özkarar, G., Scherler, H.R., Köksal, F. and Çetinkaya, H. (2011, 24-26 Haziran ). Basic Affective Systems’ Relation to Spirituality: Comparison of Turkish and American Norms. Poster session presented at the 12th International Neuropsychoanalysis Congress, Berlin, Almanya.
5 2009 Özkarar, F.G., Scherler, H.R., ve Köksal, F. (2009). Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeğinin Türkçe Standardizasyonu. 10. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Paris, Fransa.
6 1997 Scherler, H. R. , & Lajunen, T. (1997, July). A comparison study of Finnish and Turkish university students on the short form Sense of Coherence Scale. Poster session presented at the 5th European Congress of Psychology, Dublin, Irlanda.
 
Lajunen, T., & Scherler, H. R. (1997, July). Cross-cultural differences on the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ): Finland and Turkey. Poster session presented at the 5th European Congress of Psychology, Dublin, Irlanda.
 
Lajunen, T., & Scherler, H. R. (1997, July). Is the EPQ Lie Scale bidimensional? Validation study of the structure of the EPQ Lie Scale among Finnish and Turkish university students. Poster session presented at the 5th European Congress of Psychology Dublin, Irlanda.
 
7 1995 Levi (Scherler), Hanna R. (1995, Temmuz). The applicability of the Inventory of Self Psychology. 4th European Congress of Psychology, Atina, Yunanistan.
 
Levi (Scherler), Hanna R. (1995, Haziran). The lifecycle and selfobject experiences. 4th International Symposium on Self Psychology, Dreieich, Almanya.
8 1994 Fisek, G. O., & Levi (Scherler), H. R. (1994, May). Social change and Turkish couples: A therapeutic approach to stretching the limits of gender scripts. The International Conference on The Family on the Threshold of the 21st Century: Trends and Implications, Kudüs, Israel.
9 1993 Levi (Scherler), H. R., & Fisek, G. O. (1993, April). An example of child neglect: Boarding Children with parental surrogates. The First Balkan, Caucasia, and Middle East Conference on child abuse and neglect, Ankara, Türkiye.
 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 1998 Scherler, H.R. (1998). Application of the intersubjective approach to conjoint therapy: A clinical illustration. In B. J. Brothers (Ed.) Couples: a Medley of Models (pp. 57-68). New York: The Haworth Press, Inc.    
 
2   Scherler, H.R. (1998). Application of the intersubjective approach to conjoint therapy: A clinical illustration. In B. J. Brothers (Ed.) Couples: a Medley of Models (pp. 5768). New York: The Haworth Press, Inc

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2015 “Gestalt Yaklaşımı: Değerlendirme, değişim ve araştırma”. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Mayıs, 2015. 

2 2012 Özkarar, F.G., Scherler, H.R., Köksal, F., Çetinkaya, H. & İçöz, F.J. (2012, Haziran) Cultures’s Influence on Basic Affective Systems: A comparison of Turkish and American Norms for Affective Neuroscience Personality Scales. 13th International Neuropsychoanalysis Congress, Atina, Yunanistan.
 
Narita, K., Ozkarar, F. G., DeGreck, M., Scherler, H.R., Yama, M., & Icoz, F. J. (2012, Haziran). Relation of ANP Trait to Culture: A Preliminary Outline of a Cross-Cultural Study of Japan, Turkey, Germany. 13th International Neuropsychoanalysis Congress, Atina, Yunanistan.

Spiritüalitenin Tanımı ve Psikopatoloji ile İlişkisi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2012. 
3 2012 Özkarar, F.G., Scherler, H.R., Köksal, F., Çetinkaya, H. & İçöz, F.J. (2012, Nisan)
Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği Türkçe standardizasyonu ve Maneviyat alt ölçeğinin lişkileri. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.
 
İçöz, F. J., Scherler, H.R., Özkarar, F., Köksal, F. (2012, Nisan). Duygulanımsal Sinirbilim Kişilik Ölçeği’nin Türkçe Standardizasyonu’nun Geçerlilik Çalışması ve Alt Ölçeklerinden Maneviyatın Beş Büyük Kişilik Faktörü ile İlişkisi. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.
 
4 2010 “İçselliğe Psikolojik Bakış Açısı: Bilinç gelişimi ve psikolojik sağlıklılık / sağlıksızlıkla ilişkisi”. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, 2010.  
5 2008 “Evrensel bilinç ve farkındalığın psikolojik sağlık ile ilişkisi: Gestalt bakış açısı”. 15. Ulusal Psikoloji Kogresi, İstanbul, 2008.

6 2007 “Ne Olduğumu Nasıl Biliyorum” Sorusunu Yanıtlamakta Somuttan Soyuta Yolculuk: Değişim Süreçlerine Humanistik-Varoluşçu Bir Bakış. III. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, 2007. 

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2006 Scherler, H., N. (2006). “Düşüncelerde hapsolmuş veya düşüncelerde özgürleşmiş benlik”. Şalomist Şalom Dergi, 2006/01, 22.
 
2 1994 Levi (Scherler), H. R. (1994). The relationship between self and selfobjects: A demonstration of Kohut’s psychology of the self outside the clinical setting. Dissertation Abstracts International, 58, 10-B. (University Microfilms No. AAD98-11588).
 
3   Levi (Scherler), H. R. (1994). The relationship between self and selfobjects: A demonstration of Kohut’s psychology of the self outside the clinical setting. Dissertation Abstracts International, 58, 10-B. (University Microfilms No. AAD9811588). Scherler, H., N. (2006). “Düşüncelerde hapsolmuş veya düşüncelerde özgürleşmiş benlik”. Şalomist Şalom Dergi, 2006/01, 22. 

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1  
2010 Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından verilen “Psikoterapi Uzmanlığı olan Avrupa Psikologu” unvanının edinilmesi sürecini yönetmek üzere kurulmuş olan Ulusal Değerlendirme Komitesi üyeliği.      

2009 ve 2013 Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Etik Kurulu tarafından atanmış etik soruşturmacı .

1995-1996 Türk Psikologlar Derneği Etik Komitesi üyeliği.

1994-1996 Türk Psikologlar Derneği Eğitim Komitesi üyeliği.
 
 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1   Türk Psikologlar Derneği
European Association for Gestalt Therapy