HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Mahmut YAY

Mahmut YAY

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Doğuş Üniversitesi Psikoloji (Tam burslu-İngilizce)
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Klinik Psikoloji
Doktora :
Telefonu : 03422118080
Odası : 1305
E-Posta : mahmut.yay@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Arıcak, O. T., Dinç, M., Yay, M. ve Griffiths, M. (2018). İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Formunun (IGDS9-SF) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Addicta (4),1. İstanbul: Yeşilay Yayınları

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018
Kitapcıoglu, S., Yay, M., Türkçapar, H. (2017). Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde bilişsel ve davranışçı yaklaşımlar. Psikoloji Araştırmaları Dergisi (4), 28-31.

Koca, A., Başgül, S., Yay, M. (under review). Engelli çocuğa sahip olan ve engelli çocuğa sahip olmayan annelerin ölüm kaygısı ve durumluk sürekli kaygı düzeyleri arasındaki farklılaşmanın incelenmesi. Yayınlanmamış makale çalışması. 

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2017 Yay, M. (2017). Dijital Ebeveynlik. İstanbul: Yeşilay Yayınları

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1  
  • Türkiye Psikologlar Derneği
  • Yeşilay (Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele-İl Formatörlüğü)