Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. LEVENT SÜTÇİGİL
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Dr. Mehmet DİNÇ
Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İÇÖZ
Öğretim Görevlisi Mediha ÖMÜR
Araştırma Görevlisi Saadet YAPAN
Araştırma Görevlisi Feyza TOPÇU
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY
Araştırma Görevlisi Merve Gülçin TUTLU
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi
Doktora : Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi

Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : bengi.semerci@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası : www.bengisemerci.com
Google Scholar Citations : https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=tr&user=EjlVFxsAAAAJ
Linkedin Profili : https://www.linkedin.com/Prof.Dr.Bengi Semerci
Facebook Profili :
Twitter Hesabı : @bengisemerciens
Bengi SEMERCİ
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Tıp Doktoru1986
2 Psikiyatri Uzmanı1992
3 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı1997
4 Yardımcı Doçent1997
5 Doçent1998
6 Profosör2004
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 1997 Semerci Z. B (1997) (1997) Çocuk ve ergenlerde Gilles de la Tourette Sendromu: Obsesif- kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklığu ile birlikteliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Ankara.
2 1992 Baysal Z.B (1992) Kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerindeki psikososyal etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Eskişehir.
3   Aksoy Bolat Ş...  “Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Evlilik Doyumu ile İlişkisi: Duygulanımın Aracı Değişken Rolü” , Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
4   Tabur S... “Şanlıurfa İli Suruç İlçesinde Yaşamakta Olan İlköğretim Öğrencilerinde Genel Psikopatoloji , Travmatik Yaşantılar ve Travma Sonrası stres Bozukluğu ile Uyumlu Yakınmaların Belirlenmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
5   Tunçel A... “ Çocuklarının  Otizm Sepektrum Bozukluğundan Etkilenme Düzeylerine Göre Annelerin Depresyon, Tükenmişlik ve Umutsuzluk Düzeyleri”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
6   Kırıt G... “ Romantik İlişkisi Olan Yetişkin Bireylerin İlişki Doyumlarının Bağlanma Sitilleri, Benlik Saygısı ve Kişilerarası İlişki Tarzları Açısından İncelenmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
7   Bilgin B,T... “ Demansta Davranışsal ve Psikolojik Semptomların Premorbid Kişilik Özellikleri İle İlişkisi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
8   Kuzan İ… “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Seviyelerinin Duygusal Zeka ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Atilla Tunçel, Itır Tarı Cömert, Bengi Semerci (2018) Determining Maslach Burnout Inventory usability of parents of autistic spectrum disorder children. Anadolu Psikiyatri Derg. January 19:1 doi: 10.5455/apd.295975 
2 2018 Serhat Nasıroğlu, Veysi Çeri, Ünal Erkorkmaz, Bengi Semerci (2018) Determinants of psychiatric disorders in children refugees in Turkey’s Yazidi refugee camp. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. https://doi.org/10.1080/24750573.2017.1422958 
3 2017 Serhat Nasıroğlu, Bengi Semerci (2017) Mental Assessment of Girls Consulting for Early Marriage and Identifying Risk Factors, Anadolu Psikiyatri Derg. Online First: Apr 23, doi:10.5455/apd.258477 
4 2017 Ali Sarper Taşkıran, Tuba Mutluer, Aslıhan Özcan, Ali Evren Tufan, Bengi Semerci (2017) Understanding the Associations Between Psychosocial Factors and Severity of Crime in Juvenile Delinquency: A Cross-Sectional Study, Neuropsychiatric Disease and Treatment (13)1–8 
5 2017 Serhat Nasıroğlu, Bengi Semerci (2017) Mental Problems and Sociodemographic Characteristics in Children Driven to Committing Crimes and the Preparation of Forensic Reports, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, DOI:10.1080/24750573.2017.1316601, Sayfa:1-7 
6 2017 Vahdet Gormez, Hale Nur Kılıç, Abdurrahman Cahid Orengul, Merve Nursoy Demir, Elif Bestenigar Mert, Bilal Makhlouta, Kerem Kınık, Bengi Semerci (2017) Evaluation of a School-Based, TeacherDelivered Psychological Intervention Group Program For Trauma-Affected Syrian Refugee Children in Istanbul, Turkey. Journal Psychiatry and Clinical Psychopharmacology,DOI: 10.1080/24750573.2017.1304748, Sayfa:1-18 
7 2016 Zehra Topal, Nuran Demir, Taha Can Tuman, Osman Yildirim, Evren Tufan, Sarper Taskiran, Bengi Semerci (2016) Rates Of Disruptive Mood Dysregulation Disorder Among Adolescent Offspring Of Parents With Recurrent Major Depressive Disorder Versus Those With Bipolar Disorder and Matched Healthy Controls. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiarty, 55(10):19
8 2016 Sarper Taskiran, Tuba Mutluer, Isin Sanli, Evren Tufan, Bengi Semerci (2016) The Correlation Between Distractor-Incorporated Continuous Performance Test and Neuropsychological Test Battery Results of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiarty, 55(10):214 
9 2016
Tamás Treuer,Kwok Ling Phyllis Chan,Bung Nyun Kim,Ganesh Kunjithapatham,Dora Wynchank,Bengi Semerci,William Montgomery,Diego Novick, Héctor Dueñas (2016) Lost in Transition: A Review of the Unmet Need of Patients With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Transitioning to Adulthood. Asia Pac Psychiatry Aug 23. 
 
 
10 2016
Altin M, Altin G, Semerci B (2016) An Online Survey of Turkish Psychiatrists’ Attitudes About and Experiences of Adult Attention Defcit Hyperactivity Disorder in Clinical Practice. Neuropsychiatric Disease and Treatment,12: 2455–2461 
 
11 2016
Semerci B, Taskiran S, Tufan AE, Sanli I. Long-Term Prognosis of Commercially Sexually Exploited Youth in Turkey: Brief Report. Anadolu Psikiyatri Derg. Online First: 26 May, 2016. doi:10.5455/apd.221914 
 

12 2016
Taskiran S, Tufan AE, Semerci B (2016) Aripiprazole Can a Viable Choice For Persistant Suppression of Symptoms in Managing Chronic Tic Disorders and Tourette’s Disorder Through the Life Span: A Case Series. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 26(2),181-185. 

13 2016 Semerci B, Taskıran S, Tufan AE, Şanlı I (2016) Factors predicting treatment adherence in patients with adult attention-deficit/hyperactivity disorder: a preliminary study. ADHD Attention Deficit and
Hyperactivity Disorders, April 2016

14 2015
Tufan E., Tapal., Demir N., Taskiran S., Savci U., Cansiz M. A., and Semerci B. (2015). Sociodemographic and Clinical Features of Disruptive Mood Dysregulation Disorder: A Chart Review. Child and Adolescent . Psychopharmacology, Volume 26(2),94-100. 

15 2013
Semerci B, Taskıran S, Tufan AE, Şanlı I (2016) Factors Predicting Treatment Adherence in Patients With Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Preliminary Study. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, April 2016-8:139-147 

16 2012
Altin G, Sanli I, Semerci B (2016) Very Early Onset Trichotillomania Associated with FamilyStress: Two Case Reports. The Internet Journal of Psychiatry, Volüm 5 (1):1-5. 

17 2010
 Köse S, Semerci B., (2010) Neurofeedback Therapy in Psychiatric Disorders. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 20, N.: 3, 193-195 
 

18 2010
Semerci B., (2010) Untreated ADHD and Delinquency. Chinese Medical Journal, Vol:123,suppl:2,326

19 2010

Köse S, Semerci B., (2010) Neurofeedback Therapy in Psychiatric Disorders.Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 20, N.: 3, 193-195

20 2010

Semerci B., (2010) Untreated ADHD and delinquency. Chinese Medical Journal, Vol:123,suppl:2,326.

21 2008
Semerci B., Soyer A., (2008) Case Series on the Use of Aripiprazole for Tic Disorder. The Journal of the European Neuropsychopharmacology College, Volume 18 Suppl. 4, August, :432 

22 2007
Semerci Z.B, (2007) ADHD Treatment in Turkey: Meeting Clinical Needs in an Emerging Economy. Child and Adolescent Psychopharmacology News, 12(4).5-7

23 2007

Semerci Z.B, (2007) ADHD Treatment in Turkey: Meeting Clinical Needs in an Emerging Economy. Child and Adolescent Psychopharmacology News, 12(4). 

24 2001

Semerci Z.B, Ünal F (2001) An open trial and dıiscontinuation study of fluoxetine in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder.The Turkish Journal Of Pediatrics, 43(4):323-326 

25 2001
Semerci Z.B, Ünal F (2001) An Open Trial and Discontinuation Study of Fluoxetine in Children and Adolescents With Obsessive-Compulsive Disorder.The Turkish Journal of Pediatrics, 43(4):323-326 

26 2001
Semerci Z.B, Çengel E (2001) Pediatriacians’ Opinions About the Problems Between the departments of pediatrics and child psychiatry and possible solutions. The Turkish Journal Of Pediatrics,43(1):5557 

27 2001
Tatlıpınar S, Şener EC, Ilhan O, Semerci Z.B. (2001) Ophthalmic manifestations of Gilles de la Tourettte Syndrome.Europen Journal of Ophthalmology. 11:223-226 

28 2000
Semerci Z.B. (2000) Neurological Soft Signs and EEG Findings in Children and Adolescents With Gilles de la Tourette Syndrome. The Turkish Journal of Pediatrics,42: 53-55 

29 2000
Semerci Z.B. (2000) Olanzapine in Children and Adolescents With Tourette Syndrome. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 39 (2): 140 

30 1999
Semerci Z.B, Gökler B (1999) An Evaluation of the Institutional Characteristics and Treatment Approaches of Child and Adolescent Psychiatry Clinics in Turkey. European Child and Adolescent Psychiatry. 8(2): 154-156 

31 1998
 Aygen C, Tekgül S, Semerci Z.B. (1998) Relationship Between the Adjustment Problems in Children, The Emotional Characteristics of Mothers Parental Attitude and Disfunctional Voiding Disorders. British Journal of Urology, 81 (Suppl.2): 74 

32 1998
 Öktem F, Semerci Z.B. (1998) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Practical Scale for Pediatricians. The Turkish Journal of Pediatrics, 40:539-542 
 

33 1996
Baysal Z.B, Ünal F (1996) Fluoxetine Treatment of Children and Adolescents With Obsessive Compulsive Disorder: A Open-Label Trial. The Journal of the Europan Neuropsychoparmacololgy, 6(Suppl.4): 142 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018
1- Bengi Semerci (2018) Migration: impact on children’s mental health. 10th International Congress on Psychopharmacology and the 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya.
 
2- Arzu Erkan Yüce, Bengi Semerci (2018) Adult ADHD: Impacts on Careers and Marriage and Proposed Solutions. 10th International Congress on Psychopharmacology and the 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya.

2 2017
 
3. Murat Altın, İpek Fatma Özaktak, Bengi Semerci (2017) Comorbidity and impact of attentiondeficit / hyperactivity disorder (ADHD) among adults with panic disorder. The UK Adult ADHD Network (UKAAN) 7th Congress.21-23 September, London.
 
4. Sinem Tabur, Ali Evren Tufan, Veysi Çeri, Bengi Semerci (2017) The Effects of Syrian Civil War on Turkish Primary School Students: Prevalence and Predictors of Psychopathology, Traumatic Experiences and Post-Traumatic Stress Symptoms: A Field Study From Suruç. 17 th International ESCAP Congress. 09-11 July , Switzerland.
 
5. Susan Young, Bengi Semerci (2017) ADHD and Criminality. 9th International Congress on Psychopharmacology and the 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26-30 April, Antalya.
 
6. Serhat Nasıroğlu, Bengi Semerci (2017) Mental Problems in Children Driven To Committing Crimes and The Preparation Of Forensic Reports. 9 th International Congress on Psychopharmacology and the 5 th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26-30 April, Antalya.
 
7. Bengi Semerci, Umut Mert Aksoy (2017) ADHD Transition from Adolescence to Adulthood & Nonstimulant Treatment Options. 9 th International Congress on Psychopharmacology and the 5 th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26-30 April, Antalya.
3 2016
8. Topal Z, Demir N, MD; Tuman TC, Yildirim O, Tufan E, Taskiran S, Semerci B (2016) Rates of Disruptive Mood Dysregulation Disorder Among Adolescent Offspring of Parents With Recurrent Major Depressive Disorder Versus Those With Bipolar Disorder and Matched Healthy Controls. 63rd AACAP Annual Meetıng. October 24-29, New York.
 
9. Taskıran S, Mutluer T, Sanlı I, Tufan E, Semerci B (2016) The Correlation Between Distractorincorporated Continuous Performance Test and Neuropsychological Test Battery Results of Children With Attentiondeficit/ Hyperactivity Disorder. 63rd AACAP Annual Meeting. October 24-29, New York.

10. Poyraz Findik OT, Rodopman Arman A, Ayaz AB, Semerci B (2016) The Associations of Executive Functions, Theory of Mind and Severity of Psychopathy in Juvenile Delinquency.IACAPAP 2016, September 18-22, Calgary, Alberta, Kanada.
 
11. Poyraz Findik OT, Rodopman Arman A, Semerci B (2016) The Importance of Psychiatric Evaluation of Juvenile Delinquents on Probation in the Context of Recidivism
 
12. Topal Z, Demir N, Tuman Tc, Yıldırım O,Tufan E,Taskıran S, Semerci B (2016) Rates of Disruptive Mood Dysregulation Disorder Among Adolescent offspring of Parents With Recurrent Major Depressive Disorder Versus Those With Bipolar Disorder and Matched Healthy Controls. 8th International Congress on Psychopharmacology and The 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20-24 April, Antalya.
 
13. Taskıran S, Mutluer T, Sanlı I, Tufan E, Semerci B (2016) The Correlation Between Distractorıncorporated Continuous Performance Test and Neuropsychological Test Battery Results of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20-24 April, Antalya.
4 2015 14. Semerci B., Ergil Altin, G. (2015) An Online Survey of Turkish Psychiatrists’ Attitudes and Experiences Regarding Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Clinical Practice. Poster Presentation. 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April, 2015, Antalya, Turkey.
 
15. Sanli, I., Tufan, E., Taskiran, S., Semerci, B., Cansiz, M. A., Savci, U., Demir, N., Topal, Z. (2015). How Does Comorbidity Affect Neuropsychological Test Performance in Youth With ADHD: Single-Centre, Cross Sectional Study. Poster Presentation. 5th World Congress on ADHD, 28-31 May, Glasgow, Scotland.
 
16. Demir, N., Tufan, E., Topal, Z., Savci, U., Cansiz, M. A., Taskiran, S., Demirbas Cakir, E., Semerci, B. (2015). Predictors of Disorder Severity and Comorbidity May Differ Among Patients With ADHD: Data From a Tertiary Treatment Centre. Poster Presentation. 5th World Congress on ADHD, 28-31 May, Glasgow, Scotland.
 
17. Taskiran, S., Semerci, B., Sanli, I., Ozcan, A. (2015). The Utilization of D-CPT Test in Differentiation of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Anxiety Disorders in Children. Poster Presentation. 5th World Congress on ADHD, 28-31 May, Glasgow, Scotland.
5 2014 18. Semerci B, Taskıran A.S, Tufan E, Isın Ş, Utku D (2014) Factors Predicting Treatment Adherence in Adult ADHD : A preliminary Study, UKAAN 4.Congress,10-12 September, London.
 
19. Semerci B. (2014) Cinsel Saldırı Mağdurları. 6.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu.16-20 Nisan, Antalya.
 
20. Semerci B. (2014) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. 6.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu.16-20 Nisan, Antalya.
6 2014

Semerci B, Taskıran A.S, Tufan E, Isın Ş,Utku D (2014) Factors predicting treatment adherence in adult ADHD : a preliminary study, UKAAN 4.Congress,10-12 september, London. 

7 2014

Semerci B (2014) Cinsel saldırı Mağdurları. 6.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi &2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu.16-20 Nisan,Antalya.

8 2014

Semerci B (2014) Dikkat Eksikliği Hiper Aktivite Bozukluğu. 6.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi &2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu.16-20 Nisan,Antalya.

9 2013

Semerci B (2013) Çocuk ve Ergenlerde Şiddete Neden Olan Psikiyatrik Problemler ve Çözüm Önerileri. 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu,1-3 Kasım,Antalya.

10 2013

Semerci B (2013)Çocukluktan Erişkinliğe Tedaviye Dirençli DEHB Yönetimi.5.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi &1. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu , 30 Ekim-3 Kasım,Antalya.

11 2013 21. Semerci B. (2013) Çocuk ve Ergenlerde Şiddete Neden Olan Psikiyatrik Problemler ve Çözüm Önerileri. 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu,1-3 Kasım, Antalya.
 
22. Semerci B. (2013) Çocukluktan Erişkinliğe Tedaviye Dirençli DEHB Yönetimi. 5.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 1. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 30 Ekim-3 Kasım, Antalya.
 
23. Semerci B. (2013) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Güncel Veri ve Yaklaşımlar. 5.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 1. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 30 Ekim-3 Kasım, Antalya.
 
24. Semerci B. (2013) Çocuk ve Ergenlerde Psikofarmakolojik Tedavilerde Yaşanan Güçlükler ve Başa Çıkma Yöntemleri. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 1. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu , 30 Ekim-3 Kasım, Antalya.
 
25. Semerci B. (2013) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Suç. 2. Uluslararası Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Kongresi, 28 Şubat-3 Mart, İstanbul.
12 2012 26. Semerci B. (2012) Sanal Nesil. 4. Uluslararası Risk altındaki ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sempozyumu, Nisan-Ankara
13 2011 27. Semerci B. (2011) ADHD and Conduct Problems in Adolescents. 15th World Congress of Psychiatry ,18-22 September, 2011 – Buenos Aires, Argentina.
 
28. Gülterler, D., Soyer, A., Semerci B. (2011). Family Systems of Children With ADHD and Anxiety Disorder: A comperative study. ECP 2011, 4-8 July, Istanbul.
14 2010 29. Semerci B. (2010) Untreated ADHD and Delinquency. 19th World Congress of IACAPAP. June 2-6, Beijing-China.
15 2009 30. Semerci B. (2009) Tıbbi ve Adli Konuların Haberleştirilmesi Sürecinde Etik ve Hukuki Sorumluluklar. IV. Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting.14-18 October, Antalya.
 
31. Kuyumcuoglu, R., Gulterler, D., Soyer, A., Semerci B. (2009). Relationship Between Untreated Childhood ADHD and Adolescent Conduct Disorder Problems: Case Assessment. ESCAP 2009, 22-26 August, Budapest.
 
32. Soyer, A., Gulterler, D. Kuyumcuoglu, R., Semerci B. (2009). Effect of Play Therapy on Tic Disorder: Case Presentation. ESCAP 2009, 22-26 August, Budapest.
16 2008 33. Semerci B., Zahmancıoglu O., Soyer A., Kuyumcuoglu R., Gulterler D. (2008) Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Deliquency in Children and Adolescents. XIV. World Congress of Psychiatry, 20-25 September, Praugue.
 
34. Semerci B., Zahmancıoglu O., Soyer A., Kuyumcuoglu R., Gulterler D. (2008) ADHD Prevelance in Turkish Juvenile Delinquent Sample. 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. April 30-May 3, Istanbul, Turkey.
17 2007 35. Semerci B., Soyer A., Cokgizkin A. (2007) Child Prostitution in Turkey ESCAP 13. International Congress. Bridging the Gaps. August 25-29, Florence, Italy.
18 2006 36. Semerci B. (2006) Management of Children with Supressed / Loss of Appetite. V. International Nutrition and Dietetics Congress. April 12-15, Ankara.
19 1997 37. Baysal B, Demir H, Kose G, Topaloglu H (1997) An Unusual Case of Tourette’s Syndrome British Pediatric Neurology Association XXIII Annual Meeting, 3rd-5th January, Oxford.
20 1996 38. Baysal B, Demir H, Kose G, Topaloglu H (1996) An Unusual Case of Tourette’s Syndrome.5 th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, 9-11 October, Istanbul.
21 1995 39. Baysal Z.B, Oktem F, Unal F, Pehlivanturk B (1995) The Change In The Adolescent Psychiatric Population In Ten Years. International Society For Adolescent Psychiatry 4th International Congress, 5-8 July, Athens.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2018 1. Semerci B, Tarakçıoğlu MC. (2018) Oyun Döneminde Anksiyete Bozuklukları. Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları:10, 427-446
 
2. Altın M, Semerci B. (2018) Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Anksiyete Bozuklukları. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 23, 153-165
 
3. Aksoy U.M, Semerci B. (2018) Kişilik Bozuklukları ve DEHB. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 23, 209-216
 
4. Semerci B. (2018) Erişkin DEHB Tedavisinde Uyarıcı Olmayan  (Non-Stimulan)İlaç Tedavileri. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 23, 263-277
 
5. Semerci B, Erbaş R. (2018) DEHB, Suç ve Yasalar. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 23, 319-327
 
6. Semerci B, Erbaş R. (2018) DEHB ve Araç Kullanma. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 23, 329-335
 
7. Semerci B, Erbaş R. (2018) DEHB ve İş Yaşamı. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 23, 337-342
2 2016 8. Taşkıran S, Semerci B. (2016) Tik Bozukluklarında Fenomoloji. Çocuk ve Ergenlerde Tik Bozuklukları ve Tedavisi. Pedam Yayınları, Istanbul,19-28.
 
9. Tufan E, Semerci B. (2016) Tik Bozukluklarında Eş Tanılı Durumlarda Tedavinin Düzenlenmesi. Çocuk ve Ergenlerde Tik Bozuklukları ve Tedavisi. Pedam Yayınları, Istanbul,157-168
3 2015 10. Semerci, B. (2015) Duygularım ve Davranışlarım- Zorba Arkadaş İstemem. Yeşil Dinazor Yayınevi-İstanbul.
 
11. Semerci, B. (2015) Duygularım ve Davranışlarım- İştahsız Çocuk. Yeşil Dinazor Yayıneviİstanbul
4 2014 12. Semerci, B. (2014) Duygularım ve Davranışlarım- Ben Kaybolmam. Yeşil Dinazor Yayıneviİstanbul.
 
13. Semerci, B. (2014) Duygularım ve Davranışlarım- Artık Mutluyum. Yeşil Dinazor Yayıneviİstanbul
5 2013 14. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- Annem ve Babam Ayrılıyor! Yeşil Dinazor Yayınevi-İstanbul
 
15. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- O Kadar Kızgınım ki!. Yeşil Dinazor Yayıneviİstanbul
 
16. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- Bu Bebeği Hemen Geri Götürün. Yeşil Dinazor Yayınevi-İstanbul 17. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- Korkacak Ne var! Yeşil Dinazor Yayınevi, İstanbul
 
18. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- Ben Yaramaz Değilim! Yeşil Dinazor Yayıneviİstanbul
 
19. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- Öğrenme Güçlüğünü Nasıl Yendim? Yeşil Dinazor Yayınevi-İstanbul
 
20. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- Endişelerimden Nasıl Kurtulurum? Yeşil Dinazor Yayınevi-İstanbul
 
21. Semerci B. (2013) Duygularım ve Davranışlarım- Odamdaki Yabancı: Bilgisayar. Yeşil Dinazor Yayınevi-İstanbul
 
6 2012 22. Semerci B, Gülterler D (2012) Zihinsel Erişim: “Markaloji”.101-119. Ed: Filiz Oktay Demir, Giza Yayıncılık-İstanbul
7 2011 23. Semerci B. (2011) Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençlere Psikiyatrik Yaklaşım. “Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar”. Ed: Süleyman Hançerli-Bilal Sevinç-Cüneyt Gürer-M.C Öner,SABEV yayınları-Ankara
8 2009 24. Semerci B. (2009) Hedef Başarı, Alfa Yayınları-İstanbul
 
25. Semerci B. (Çeviri Editörü) Kutcher S,Chehil S (2009) İntihar Riskinin Ele Alınması (Sağlık Çalışanları İçin El Kitabı) Sigma Publishing Dan ve Org 
9 2008 26. Semerci Z.B. (2008) Çocuklarımızla Cinsellik Hakkında Nasıl Konuşalım? Alfa Yayınlarıİstanbul 
10 2007  
27. Semerci Z.B. (2007) Ergen Ruh Sağlığı (Aileler ve Ergenler için). Alfa Yayınları-İstanbul
 
28. Semerci Z.B. (2007) Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları. Merkez Kitaplar-İstanbul
 
29. Semerci B. (2007) Tik Bozuklukları. “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”. 603-614. Ed: Ayla Soykan Aysev-Yasemen Işık Taner. Qasimetrik Pararlel-İstanbul
 
30. Semerci Z.B. (2007) Kurum Çocukları.”Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım”. 521529. Ed: Dr. Dilara Ümran Tüzün-Dr. Sabri Hepgüner. Epsilon Yayınları-İstanbul
 
31. Semerci Z.B, Turgay A (2007) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
11 2006 32. Semerci Z.B. (2006) Birlikte Büyütelim. Çocuk Ruh Sağlığı Kitab
12 2005 33. Semerci Z.B. (2005) Duyguların Şifresi. Alfa Yayınları-İstanbul 
13 1999 34. Semerci Z.B. (1999) HIV/AIDS ve Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Danışmanlık Temel Eğitimi III Eğitim El Kitabı. HIV/AIDS ve Psikiyatrik Boyutu. S: 45-47.
 
35. Semerci Z.B. (1999) HIV/AIDS ve Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar. Eğitici Doktor El Kitabı. HIV/AIDS ve Psikiyatrik Boyutu. S:28-30.
 
36. Semerci Z.B. (1999) Çocuk ve Adolesanlarda Panik Bozukluğu. “Ben Hasta Değilim-Çocuk Sağlığı Hastalıklarının Psikososyal Yönü”. S:314-319. Ed: Prof.Dr. Aysel Ekşi
 
37. Semerci Z.B. (1999) Çocuk ve Adolesanlarda Tik Bozuklukları. “Ben Hasta Değilim-Çocuk Sağlığı Hastalıklarının Psikososyal Yönü”. S: 320-323. Ed: Prof.Dr. Aysel Ekşi
14 1998 38. Semerci Z.B. (1998) AIDS’in psikiyatrik yönleri. HIV/AIDS ve CYBH. Eğiticilerin Eğitimi El Kitabı. s: 42-46.
 
39. Semerci Z.B. (1998) HIV/AIDS ve Psikiyatrik Yönleri. Eğitici Eczacı El Kitabı. s: 28-30.
15 1997 40. Semerci Z.B. (1997) Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi Uygulamaları ve Eğitim Olanakları. Bilimsel Çalışmalar Kitabı (Ed) İsmet Kırkpınar, 10-14 Aralık, Erzurum.
16 1994 41. Baysal Z.B. (1994) Kronik Hastalıklı Çocuklar ve Aileleri. Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon Liyezon, A.Ü.T.F. Basımevi, 137-141.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2015 1. Zahmancıoğlu O, Kaspar EÇ, Atalay H, Semerci B. (2015) “Yapabiliyor” Olmaktan “Yapıyor” Olmaya: Çocukların Sorumluluk Alma Davranışının, Bilişüstü Yetiler, Kaygı Ve Ebeveyn Kaygısıyla İlişkisi. Yeditepe Medical Journal,9(33):863-874.
2 2014 1. Zahmancıoğlu O, Kaspar EÇ, Atalay H, Semerci B. (2015) “Yapabiliyor” Olmaktan “Yapıyor” Olmaya: Çocukların Sorumluluk Alma Davranışının, Bilişüstü Yetiler, Kaygı Ve Ebeveyn Kaygısıyla İlişkisi. Yeditepe Medical Journal,9(33):863-874.
3 2014 2. Semerci B, Taskıran A.S (2014) Çocuk ve Gençlerde İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri ve Kullanılan İlaç Gruplarının Özellikleri. Psikiyatride Güncel, 4(1): 71- 86.
4 2014

Semerci B, Taskıran A.S (2014) Çocuk ve Gençlerde ilaç Tedavisinin Temel İlkeleri ve Kullanılan İlaç Gruplarının Özellikleri. Psikiyatride Güncel, 4(1): 71- 86.

5 2012

Semerci B (2012) Erişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunda Anksiyete ve Tik Bozuklukları Birlikteliği . Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topic;5(1):54-9.

6 2012 3. Semerci B. (2012) Erişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunda Anksiyete ve Tik Bozuklukları Birlikteliği. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topic;5(1):54-9.
7 2010 4. Semerci B. (2010) Ergenlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu.Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci;6(2):38-46
8 2010

Semerci B (2010) ErgenlikDönemindeDikkatEksikliğiHiperaktiviteBozukluğu.Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci;6(2):38-46

9 2008

Semerci Z.B (2008) 1. Avcı A., Ercan E. S., Mukaddes N. M., Semerci B., Şenol S., Yazgan Y. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Klinik Uygulama Kılavuzu - Türkiye. 

10 2008 5. Semerci Z.B. (2008) 1. Avcı A., Ercan E. S., Mukaddes N. M., Semerci B., Şenol S., Yazgan Y. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Klinik Uygulama Kılavuzu – Türkiye. 
11 2001 6. Semerci Z.B. (2001) Gilles de La Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(1): 19-26.
12 2001
13 2000 7. Yenicesu İ, Çetin M, Semerci B, Hiçsönmez G (2000) Lösemili Çocukların ve Ailelerinin Psikososyal Sorunları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 43(3): 247-250.
14 1999  
8. Semerci Z.B. (1999) Ergen ve AIDS. NöroPsikiyatri Arşivi. 36 (4): 186-189.
 
9. Semerci Z.B. (1999) Gilles de La Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(2): 108-113
 
10. Semerci Z.B. (1999) 1 Aralık Dünya AIDS Günü: Dinle, Öğren, Yaşa. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(2): 121
 
11. Semerci Z.B. (1999) Bilinmezin Kapısındaki Çocuk ve Aile: Çocukların ve Ailelerin Cerrahi İşlemlere Hazırlanması. Hacettepe Tıp Dergisi, 30(3): 226-229
 
12. Semerci Z.B. (1999) HIV ve Ergenlik: Güncel Durum. HIV-AIDS Dergisi, 2(4): 160
15 1998 13. Semerci Z.B. (1998) Önyazı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5(3) : 125-126
 
14. Semerci Z.B. (1998) Hasta Çocuğa Yaklaşım. Hacettepe Tıp Dergisi. 29(1): 12-15.
16 1996 15. Baysal Z.B. (1996) Tik Bozuklukları. Katkı Pediatri Dergisi, 17(5): 812-816.
 
16. Baysal Z.B. (1996) Kronik Hastalıklar ve Hastahaneye Yatış: Çocuk, Aile ve Tedavi Ekibi. Katkı Pediatri Dergisi, 17(5): 912-918
 
17. Baysal Z.B. (1996) Pediatrist-Çocuk Psikiyatristi İşbirliği: Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. Katkı Pediatri Dergisi, 17(5): 925-931
 
18. Baysal Z.B, Sonuvar B (1996) Çocuk ve Ergenlerdeki Panik Bozukluğunun Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Sonlanımı. Türk Psikiyatri Dergisi, 7(2):123-127
 
19. Baysal Z.B, Gökler B (1996) Türkiye’deki Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinin Kurumsal Özellikleri ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 3(1) : 3-8.
 
20. Baysal Z.B, Gökler B (1996) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hekimlerinin İlaç Seçimleri ve Karşılaştıkları Yan Etkiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 3(1) : 9-14.
 
17 1995 21. Ünal, B. Pehlivantürk, Baysal Z.B, Yavaş İ, Sonuvar B (1995) Enürezis Nokturna’da “Randevu Almanın Tedavi Edici Rolü”. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(3) : 142-146.
 
22. Baysal Z.B. (1995) Çocuk ve Ergenlerde Panik Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(2) : 87-92
 
23. Baysal Z.B. (1995) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde İlaç Kullanımı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(3) : 179.
18 1994 24. Baysal Z.B, Kaptanoğlu C, Seber G, Tekin D (1994) Annelerdeki Depresyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri. Psikiyatri, psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi,2(4) :366-370
 
25. Baysal Z.B, Seber G, Kaptanoğlu C, Tekin D (1994) Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Kişilik Değerlendirmesi: Kısa Hipertansiyon Ölçeği. Psikiyatri,psikoloji,Psikofarmakoloji Dergisi,2(2) :147-150
 
26. Baysal Z.B, Seber G, Erkmen H, Tekin D (1994) Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Alışkanlığının Bağımlı Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. Düşünen Adam,6(3) :20-23
19 1993 27. Baysal Z.B. (1993) Çocukluk Çağındaki Kronik Hastalıkların Psikososyal Etkileri. Psikiyatri Bülteni,2(3) :127-130
 
28. Baysal Z.B, Kaptanoğlu C, Önen R, Seber G, Tekin D (1993) Peptik Ülserli Hastalarda Kişilik Yapısı ve Semptom Dağılımı. Gastroentroloji,4(1) :115-117
 
29. Baysal Z.B. (1993) Kronik Hastalıkların Çocuk ve Aile Üzerindeki Psikososyal Etkileri. Türk Psikiyatri Dergisi,4(4) :273-280.
 
30. Önen R, Kaptanoğlu C, Baysal Z.B, Seber G, Tekin D (1993) Akciğer Tüberkülozu Olan Bir Grup Hastada Kişilik Özellikleri, Sosyal Uyum ve Ruhsal Belirti Dağılımı Solunum Hastalıkları Dergisi 4(1) :97-102
20 1992 31. Baysal Z.B, Erkmen H, Seber G, Tekin D, Dinçer S (1992) Eskişehir İl Merkezinde Üç İlkokulda Ruhsal Uyum Taraması. Anadolu Tıp Dergisi,14(2) :45-54
 
32. Baysal Z.B, Kaptanoğlu C, Seber G ve ark. (1992) Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği Skorları İle Anne Tutumları Arasındaki İlişki. Anadolu Tıp Dergisi,14(2) :61-69
 
33. Seber G, Baysal Z.B, Kaptanoğlu C ve ark. (1992) Çocuklar İçin Umutsuzluk Ölçeği : Bir Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel çalışmaları, Türk Psikologlar Derneği yayını, s: 129-136
 
34. Dilbaz N, Erkmen H, Seber G, Kaptanoğlu C, Baysal Z.B, Tekin D (1992) Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Tutum Araştırması. Anadolu Tıp Dergisi, 14(1): 17-24
 
35. Kaptanoğlu C, Baysal Z.B, Seber G, Tekin D (1992) Panik bozuklukta semptomların yoğunluğu ve özellikleri. I.Anksiyete Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Matbaası, s:235-239
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Semerci B. (2018) Niçin Erişkin DEHB Kılavuzu Gerekli? Kılavuz Nasıl Yardımcı Olur? (panel) 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 11-14 Nisan, Antalya.
 
2 2017 2. Semerci B. (2017) Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 03-07 Ekim, Bursa.
 
3. Semerci, B. (2017) Çocuk ve Gençlerde Suça Yönelmeye Yol Açan Psikiyatrik Nedenler ve Yaklaşım. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 Mayıs , İzmir, Türkiye.
 
4. Ugur Gokmen, Saziye Senem Basgul, Bengi Semerci (2017) The Case Report Explains The Female Foot Fetishism In Autistic Male Child. 27TH Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress.10-13 May, Izmir.
 
3 2016 5. Semerci, B. (2014). Çocuklukta ve Ergenlikte Tip 1 Diyabetliye Nasıl Yaklaşmalıyız? XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 4-8 Kasım, Bursa, Türkiye.
 
6. Semerci, B. (2014). Cinselliği Olan Bir Ergen Yetişiyor. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler X. Ulusal Kongresi, 28-30 Kasım, İstanbul, Türkiye.
 
7. Semerci, B. (2014). Kayıp Yaşayan Çocuğa Yaklaşım: Boşanma, Ölüm. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim, Antalya, Türkiye.
 
8. Semerci B. (2014) Hasta Çocukların Hakları Nasıl Korunur? Çocuk Hasta Haklarını Ailelere ve Okullara Karşı Kim Savunacak? 24.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,9-12 Nisan, Konya.
4 2014

Semerci B (2014) Hasta Çocukların Hakları Nasıl Korunur? Çocuk Hasta Haklarını Ailelere ve Okullara Karşı Kim Savunacak? 24.Ulusal Çocuk ve ergen ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,9-12 Nisan,Konya.

5 2013

Semerci B (2013) DEHB’nun yasalara ve ilişkilere yansıyan boyutları. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-18 Eylül,İzmir

6 2013

Semerci B (2013) Psikiyatr gözüyle basına ve medyaya konuşmak. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-18 Eylül,İzmir.

7 2013

Semerci B (2013) Yaşamsal Görevimiz:Çocuk Haklarının İzlenmesi.23.Ulusal Çocuk ve ergen ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,15-18 Mayıs, Edirne.

8 2013 9. Semerci B. (2013) DEHB’nun Yasalara ve İlişkilere Yansıyan Boyutları. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül, İzmir.
 
10. Semerci B. (2013) Psikiyatr Gözüyle Basına ve Medyaya Konuşmak. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül, İzmir.
 
11. Semerci B. (2013) Yaşamsal Görevimiz: Çocuk Haklarının İzlenmesi. 23.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, Edirne.
9 2012 12. Semerci B. (2012) Cinsel Suç Mağduru ve Zanlısı Çocuklar İçin Neler Yapılıyor? Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX Ulusal Kongresi, 20-23 Aralık, İstanbul.
 
13. Semerci B. (2012) Yaşam Boyu DEHB: Ne Yapmalıyız?. VKV KOÇ ÖZEL İLKOKULU, ORTAOKULU ve LİSESİ 1. EBEVEYNLİK KONGRESİ,17-18 Kasım, İstanbul.
 
14. Semerci B. (2012) Araştırma Verileri Işığında Şiddet, Suç ve DEHB. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim, Bursa.
 
15. Semerci B. (2012) Suça Sürüklenen Çocukların Psikiyatrik Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Kongresi, 24-27 Nisan, Abant.
 
16. Semerci B. (2012) DEHB ve Komorbid Durumların Tedavi Planları ve Sonlanım. Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı.15-19 Kasım, Antalya.
10 2012

Semerci B (2012) Cinsel suç mağduru ve zanlısı çocuklar için neler yapılıyor? Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX Ulusal Kongresi, 20-23 Aralık, Istanbul.

11 2011 17. Semerci B. (2011) DEHB Komorbid Durumların ve Tedaviye Direncin Önemi. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 28 Haziran-1 Temmuz, İstanbul.
 
18. Semerci B. (2011) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Suç. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Kongresi, 25-28 Nisan, Antalya.
 
19. Semerci B. (2011) Çocuk Psikiyatristi Olmayan Yerde Ne Yapmalı? TPD 15. Bahar Sempozyumu.12-16 Nisan, Antalya.
 
20. Semerci B. (2011) Olgularla Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. TPD 15. Bahar Sempozyumu.12-16 Nisan, Antalya.
 
21. Semerci B. (2011) Farmakolojik Kastrasyon ve Sorunlar. Gazi Günleri. Gazi Günleri, 31 Mart-4 Nisan, Girne.
12 2010 22. Semerci B. (2010) Farklı Çocuklar. 7. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi. 20-22 Ekim, İstanbul.
 
23. Semerci B. (2010) Gençlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Komorbid Durumların Getirdiği Riskler. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 5-9 Ekim, İzmir.
 
24. Semerci B. (2010) Suça Sürüklenen Çocuklara Psikiyatrik Yaklaşım, Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Sempozyumu, 27-28 Mayıs, Diyarbakır.
 
25. Semerci B. (2010) Vakalarla Strattera Tedavisi. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Kongresi, 28-30 Nisan, Bodrum.
 
26. Semerci B. (2010) Suça Sürüklenen Çocuklar. Gazi Günleri, 31 Mart-4 Nisan, Girne.
 
27. Semerci B. (2010) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Ayırıcı Tanısı ve Komorbid Durumlarda Tedavi Yaklaşımları.11-14 Mart, Antalya.
13 2009 28. Semerci B. (2009) İntihar Riskinin Değerlendirilmesi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim, Ankara.
 
29. Semerci B. (2009) Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim, Ankara.
 
30. Semerci B. (2009) Hemofili Üzerine Paylaşımlar. 6.Hemofili Kongresi, 7-10 Mayıs, Antalya.
 
31. Semerci B. (2009) Medya ve Çocuk. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Kongresi, 14-17 Nisan, Hatay.
 
32. Semerci B. (2009) Çocuk ve Ergenlerde İlaç Kullanımının Özellikleri. Gazi Günleri,1-5 Nisan, Girne.
 
33. Semerci B. (2009) Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedaviye Direnç ve Çözümler. 3.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 12-15 Mart, İstanbul.
14 2008 34. Semerci B. (2008) Çocuk Pornografisi. VIII. Adli Bilimler Kongresi. 15-18 Mayıs, Kocaeli.
 
35. Semerci B. (2008) Satışın Psikolojisi ve Özgüven. V. Satış Zirvesi. 14-15 Mayıs, İstanbul.
 
36. Semerci B. (2008) DEHB ile Binişiklik Gösteren Durumlar. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 28-30 Nisan, İstanbul.
 
 37. Semerci B. (2008) Aile İşletmelerinde Gelecek ve Çocuklar: Öncesi, Sonrası ve Sorunlar. 3. Aile İşletmeleri Kongresi. 18-19 Nisan, İstanbul.
 
38. Semerci B. (2008) Okul-Öğrenci-Öğretmen Üçgeni. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu. 22-23 Mart, İstanbul.
 
39. Semerci B. (2008) Çocuk ve Adolesanlarda Kaygı ve Duygudurum Bozukluklarının Ele Alınması. I. Basamakta Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Tanı ve Tedavi Okulu. 2-5 Mart, Uludağ Bursa.
 
40. Semerci B. (2008) Suça Yönlendirilmiş Çocuklarda Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları. 5. Ulusal Anksiyete Kongresi. 5-9 Mart, Uludağ Bursa.
 
41. Semerci B. (2008) DEHB ve Kaygı Bozukluğu Birlikteliği. 5. Ulusal Anksiyete Kongresi. 5-9 Mart, Uludağ Bursa.
 
42. Semerci B. (2008) Ergenlik Bir Sorun Mudur? Günümüz Gençliğinde Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Sorunlar Sempozyumu. 19 Şubat, İstanbul.
 
43. Semerci B. (2008) Medyada Çocuk İmgesi. 2. Ulusal Bodrum Çocuk Filmleri Festivali. 15 Şubat, Bodrum Muğla.
15 2007 44. Semerci B. (2007) Sokakta Yaşayan Ergenler ve Psikopatoloji-Erken Başlayan Psikiyatrik Bozukluklar. 12. Ergen Günleri, 14-17 Kasım,İstanbul.
 
45. Semerci B. (2007) Bilim Teknolojilerinin Temel Kavramları ile Birey ve Toplum Yaşamındaki Yansımaları. (panel) Türkiye IV. Bilişim Hukuku Sempozyumu, 1-2 Kasım, İstanbul.
 
46. Semerci B. (2007) DEHB Gerçek mi Sanal Bir Tanı Kategorisi mi? Son Yıllarda Neden DEHB Prevelansı Arttı? DEHB Potansiyolojisinde ve Tedavi Seçiminde Yenilikler ve Temel İlkeler. 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 21-24 Haziran, İstanbul.
 
47. Semerci B. (2007) Şiddete Giden Yol. (panel) 11. Yıllık Toplantı Bahar Sempozyumu. 25-28 Nisan, Çeşme, İzmir.
 
48. Semerci B. (2007) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Rehber Oluşturmak. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan, Çeşme, İzmir.
 
49. Semerci B. (2007) Çocuk Ruh Sağlığına Yazılı ve Görsel Medyanın Etkileri. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 19-22 Nisan, Çeşme, İzmir.
 
50. Semerci B., Soyer A. Ö., Kuyumcuoğlu R., Mutlu B. (2007) Travma Sonrası Bir Grup 0-6 Yaş Kurum Çocuğunun Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan, Çeşme, İzmir.
 
51. Semerci B. (2007) Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımında Klinik Uygulamalar Kursu. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan , Çeşme, İzmir.
 
52. Semerci B. (2007) Ergenlerde DEHB ve Tedavi Yaklaşımı. 11. Gazi Psikiyatri Günleri. 4-8 Nisan, Kıbrıs.
 
53. Semerci B. (2007) Medya-Şiddet ve Reklamın Çocuklara Etkisi. Bodrum Çocuk Filmleri Festivali, 23-27 Şubat, Bodrum, Muğla.
16 2006 54. Semerci B. (2006) Ergenlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Birlikteliği. Otizm ve DEHB Sempozyumu. Uluslararası Gelişimsel Nöropsikoloji Toplantıları III. 12-14 Eylül, İstanbul.
 
55. Semerci B. (2006) Yaşam Botu DEHB. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 20-23 Nisan, Belek, Antalya.
 
56. Semerci B. (2006) Aile İşletmelerinde Gelecek Nesillerin Eğitimi ve Çocuk Yetiştirme. 2. Aile İşletmeleri Kongresi. 14-15 Nisan, İstanbul.
 
57. Semerci B. (2006) Tedaviyi Zorlaştıran Durumlar: Ayırıcı Tanı ve Güncel Tedavi Yaklaşımları. 10. Gazi Psikiyatri Günleri. 5-9 Nisan, Magosa Kıbrıs.
 
58. Semerci B. (2006) Kadından Çocuğa Yönelik Şiddet. II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi. 8-11 Mart, İstanbul.
 
59. Semerci B. (2006) Mağdur Kadının Çocukları. II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi. 8-11 Mart, İstanbul.
 
60. Semerci B. (2006) Gelişimsel Bir Süreç ve Aşama Olarak Anne Olmak, Anne Olmanın Kadın Ruh Sağlığına Etkileri ve Annelik Donanımı. II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi. 8-11 Mart , İstanbul
17 2005 61. Semerci B. (2005) Sokakta Yaşayan Küçük Kadınlar.4. Ulusal Sokakta Çalıştırılan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu. 16-17 Mayıs, Kırıkkale.
 
62. Semerci B. (2005) Seperasyon Anksiyetesi Erişkinlerdeki Anksiyete Bozukluklarının Öncülü müdür? IV. Anksiyete Kongresi, 9-13 Mart, Tunus.
 
63. Semerci B. (2005) Çocuk Kadınlar. I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi. 5-9 Mart, İstanbul.
18 2005 64. Semerci B. (2004) Ticari Cinsel Sömürüye Maruz Kalan Kız Çocuklarının Korunmaları. XVII. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum. 23-25 Şubat, Ankara.
19 2003 65. Semerci B. (2003) Yaygın Gelişimsel Bozukluğunda Ayırıcı Tanıda Güçlükler. Gelişimsel Nöropsikoloji Toplantıları I. 29 Eylül-1 Ekim, İstanbul.
 
66. Z.B. Semerci, G.Çokgızgın, A.Karatay,Z.Toy, B.Ahdam (2003) Taksim Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde Korunan Çocukların Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde (7-9 Mart, Ankara) sunulmuştur.
 
67. Z.B. Semerci, G. Çokgızgın (2003) Özel Bir Muayenehaneye Gelen Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde (7-9 Mart, Ankara) sunulmuştur.
20 2001 68. Semerci B. (2001) Stimülanlar ve Anksiyolitikler. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, Antalya.
21 1999 69. Çengel, Z.B. Semerci (1999) Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi İlişkilerindeki Sorunlar ve Çözümleri. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde (28-30 Nisan,Adana) sunulmuştur.
22 1998 70. Z.B. Semerci, Ünal F(1998) Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Fluoksetin Kullanımı. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (29 Eylül-3 Ekim Çeşme) sunulmuştur.
 
71. E.Çakmakçı, I.Saatçi, Z.B. Semerci, A. Besim (1998) Gilles de la Tourette Sendromunda Magnetik Rezonans Görüntüleme Tetkiki ile Bazal Ganglion Hacminin Değerlendirilmesi. 16.Ulusal Radyoloji Kongresi’nde (27 -31 Ekim İzmir) sunulmuştur.
 
72. Semerci Z.B. (1998) Çocuk ve Ergenlerde Gilles de la Tourette Sendromu: Obsesif- Kompulsif Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklığu ile Birlikteliği. 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde (26-29 Nisan Sapanca) sunulmuştur.
 
73. Semerci Z. B, Ünal F (1998) Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Fluoksetin Kullanımı: İki Yıllık İzlem Çalışması. 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde (26-29 Nisan, Sapanca) sunulmuştur.
 
74. Ünal F, Gökler B, Semerci Z.B. (1998) Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencileri Hasta Çocuk, Ailesi ve Hekim İlişkilerinin Dramatizasyon Teknikleri Yardımıyla Araştırılması. 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde (26-29 Nisan-Sapanca) sunulmuştur.
23 1997 75. Aygün C, Tekgül S, Semerci Z.B, Tekin A, Öner S (1997) Çocuklardaki Uyum Sorunları, Annelerin Emosyonel Özellikleri ve Aile Tutumlarının Disfonksiyonel İşeme Bozukluğu ile İlişkisi. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi’nde (23-24 Ekim Istanbul) sunulmuştur.
24 1996 75. Aygün C, Tekgül S, Semerci Z.B, Tekin A, Öner S (1997) Çocuklardaki Uyum Sorunları, Annelerin Emosyonel Özellikleri ve Aile Tutumlarının Disfonksiyonel İşeme Bozukluğu ile İlişkisi. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi’nde (23-24 Ekim Istanbul) sunulmuştur
25 1995 77. Baysal Z.B, Öktem F, Ünal F, Pehlivantürk B (1995) Son On Yılda Çocuk Psikiyatrisine Yapılan Başvuru Tanı, Dağılım ve Tedavi Yöntemlerindeki Değişim. 5. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde (30 Nisan-3 Mayıs Ankara) sunulmuştur.
 
78. Ünal F, Baysal Z.B, Yavat ve ark. (1995) Çocuklarda Trikotilomani: Sosyodemografik Özellikleri ve Klinik Değişkenler. 5. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde (30 Nisan-3 Mayıs Ankara) sunulmuştur.
26 1993 81. Baysal Z.B, Kaptanoğlu C, Önen R,Tekin D (1993) Yetiştirme Yurdunda Kalan Adolesanların Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi. 3. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde (11-14 Nisan Sapanca) sunulmuştur.
 
82. Önen R, Kaptanoğlu C, Baysal Z.B, Seber G, Tekin D (1993) Sağlìk Meslek Lisesi Öğrencilerinde Bir Çalışma. 3. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde (11-14 Nisan Sapanca) sunulmuştur.
27 1992 83. Baysal Z.B. (1992) Diabetik Hastalarda Kişilik Yapısı ve Semptom Dağılımı. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (27-30 Eylül Ankara) sunulmuştur.
 
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2017 (TÜBİTAK) Istanbul'da Gençlerin Sosyal Gelisimi ve Kuraldısı Davranısları Arastırması İstanbul'da Gençlerin Sosyal Gelisimi ve Kuraldısı Davranısları Arastırması (20.02.2017-……..) Araştırmacı 
2 2015 TÜBİTAK)115S955 numaralı ve "Suça Sürüklenen Çocukların Rehabilitasyon Sürecinde Ruh Sağlığı Bileşenlerinin Önemi ve Değerlendirilmesi” Suça Sürüklenen Çocukların Rehabilitasyon Sürecinde Ruh Sağlığı Bileşenlerinin Önemi ve Değerlendirilmesi ( 02.05.2015-30.05.2016) Araştırmacı 
3 2011  (Devlet Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Sokak Çocukları ve Çocuk Fahişeler Konusunda Destek) Sokak Çocukları ve Çocuk Fahişeler (03.01.2000- 2011) Danışman 
4 1995  (Sağlık Bakanlığı Güvenli Annelik Programı)  Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi (01.01.1996-31.12.1997) Danışman 
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2009 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2004-2009) 
2 2000 Hacettepe Üniversitesi, HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği ( 19972000) 
3 2000 Hacettepe Üniversitesi, HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (1997-2000) 
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1 2014
 
1- Avrupa Erişkin DEHB Network (2014-…) 
2 2013
2- APSARD (2013-….) 
3 2012
3- Psikofarmakoloji Derneği (2012-…) 
4 2006
4- WPA ADHD Komisyonu (2006-…)
5 2001 5- American Psychiatric Ass (2001-…) 
6 2000 6- American Child Adolescent Psychiatry (2000-…) 
7 1995 7- Türkiye Psikiyatri Derneği (1995-…) 
8 1991 8- Çocuk ve Gençlik Psikiyartisi Derneği (1991-…) 
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2015  Psikofarmakoloji Derneği- 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu Poster Araştırma Ödülü (2015) Teşvik Ödülü 
2 2007 ESCAP 13 th International Congress- En iyi Poster Ödülü (2007) Çalışma Ödülü 
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PSK319 Çocuk ve Adalet Seçmeli2