Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikoloji Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Prof. Dr. LEVENT SÜTÇİGİL
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK
Prof. Dr. Hanna R. SCHERLER
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Dr. Mehmet DİNÇ
Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İÇÖZ
Öğretim Görevlisi Mediha ÖMÜR
Araştırma Görevlisi Saadet YAPAN
Araştırma Görevlisi Feyza TOPÇU
Araştırma Görevlisi Mahmut YAY
Araştırma Görevlisi Merve Gülçin TUTLU
Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL

Akademik Geçmiş
Lisans : Trakya Üniversitesi-Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans : Kocaeli Üniversitesi-Çocuk Psikiyatrisi
Doktora : Çocuk Psikiyatrisi

Telefonu : 1501
Odası :
E-Posta : senem.basgul@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası : http://www.gunescocuk.com/
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Şaziye Senem BAŞGÜL
Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  

1. “Psychometric properties of the DY-BOCS in a Turkish sample of children and adolescents” Comprehensive Psychiatry- Yayın aşamasında. 
2. Ş.S. Başgül  “Aripiprazole use in Children and Adolescents: A Public Hospital Child Psychiatry Outpatient Department’s Experience” Bulletin of Clinical Psychopharmacology (ISI) 24(1):31-8, 2014
3. Saltık S, Sözen HG, Başgül ŞS, Karatoprak EY, İçağasıoğlu A. “Pregabalin Treatment in a Case with Complex Regional Pain Syndrome” Pediatric Neurology (ISI) 15(1),2014
4. Satık S., Başgül S.Ş. Nörofibromatozis Tip 1’li Çocuklarda Annelerin Değerlendirmesine Göre Yaşam Kalitesi. Türk Psikiyatri Dergisi (ISI) 24(1),2013
5. Satık S., Başgül S.Ş. “Neurological Disorders Combined with Autismin in Children”. Nobel Medicus (ISI) 8(3): 113-120,2012
6. Ş.S. Başgül, Saltık S. Neuroleptic Malignant Syndrome Due to Risperidon Treatment in a Child: A Case Report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology (ISI) 22(1):75-78, 2012
7. M. Ayaz, A.B. Ayaz, Ş.S. Başgül, I. Karakaya, Ş.G. Şişmanlar, A. Yar, E. Şentürk, S. Dikmen. 3-5 Yaş Grubu Kurum Bakımındaki Çocuklarda Ruhsal Hastalık Sıklığı ve İlişkili Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi (ISI), 23(2):82-88, 2012
8. Basgul S.S., O.S. Uneri, N.C. Memik, "Parents’ Perception of The Quality of Life of Children with Intellectual Disabilities", The Turkish Journal of Pediatrics (ISI), 541-546 pp., 2011 
9. Basgul S.S., Etiler N, Memik NC, Coskun A, Agaoglu B. “Frequency and correlates of psychiatric disorders in early childhood:A study of population and clinical samples in Turkey”, The Turkish Journal of Pediatrics (ISI), 53(6):666-679, 2011
10. Kose S., Aslan Z., Basgul S.S., Sahin S., Yılmaz S., Cıtlak S., Tezcan A.E. “The forensic cases applied to an education and research hospital’s child psychiatry department”, Anatolian Journal of Psychiatry (ISI), 221-225 pp, 2011
11. Basgul S.S., Uneri O.S., Akkaya G.B., Etiler N., Coskun A., "Assessment of Drawing Age of Children in Early Childhood and Its Correlates". Psychology, 376-381 pp, 2011
12. Copur M., Arpacı B., Basgul S.S. “Is high dose risperidone an option for treatment-resistant Tourette Syndrome?” Archives of Neuropsychiatry (ISI), 206-208 pp., 2009

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1  

1. S Başgül, E Çöp, M Coşkun. 6. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi, Uzmanla Buluşma Saatleri Konferansı (tartışmacılar: M Öztürk, K Gürkan) dahilinde “OKB olan çocuk ve ergenlerde tedavi güçlükleri ve baş çıkma yolları”, 16-20 Nisan 2014, Antalya.
2. SS Basgul. ICECI 2014 Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi dahilinde “Gelişimsel geriliği olan çocuklarda güncel tanılama kriterlerine göre tanı ve ayırıcı tanıların tartışılması” konferansı. 3-6 Nisan 2014, Antalya. 
3.  Y Yazgan, S Başgül. 5. 6. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi, Kurs dahilinde “Çocukluktan Erişkinliğe Otistik Spektrum Bozukluğunda Farmakolojik Tedavi”,30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya. 
4. B Semerci, SS Başgül, ÖŞ Üneri, B Taşkın. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi dahilinde “Çocuklarda endikasyon dışı antipsikotik kullanımı”. 28 Haziran-1 Temmuz 2011, İstanbul. 
5. S.S.Basgul, O.S.Uneri, 14th International Congress of ESCAP -European Society for Child and Adolescent Psychiatry konferansı dahilinde "14th International Congress of ESCAP -European Society for Child and Adolescent Psychiatry,Supplement" bildiri kitapçığındaki "Use of Aripiprazole in children and adolescents: Case reports", 223 pp., Haziran, 2011, Helsinki, Finlandiya. 
6. S.S. Basgul, S. Saltık, A. Beyhun. “Attention deficit hyperactivity disorder in Turkish preschool children”.  4. World Congress on ADHD, 26-29 May 2011, Berlin. 
7. S.S. Başgül, N. Cakın Memik. “The assessment of quality of life perception in mentally retarded children:apreliminary study”. ESCAP, 22-26 August, 2009, Budapest. 
8. Ş.S. Başgül, Z. Özenel, Ö.Ş. Üneri, N. Çakın Memik, V. Demirkıran, II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu konferansı dahilinde "II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Zihinsel Engelli Çocuklarda yaşam Kalitesi Algısının Değerlendirilmesi", S-4 pp., Ekim, 2008, İzmir, Türkiye.
9. M. Çapur, S.S. Basgul.  “Case a Report of  Patient with Tourette Syndrome”. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), April 30- May 3 2008, İstanbul. 
10. S.S. Basgul, N. Etiler, A. Coşkun, B. Ağaoğlu, I. Karakaya. “The Reliability and Validity of the Turkish Version  of Early Childhood Inventory-4 (ECI-4) Parent Form”. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), April 30- May 3 2008, İstanbul. 
11. E. K. Orhan, S. Basgul, Z. Yapıcı, O.S. Uneri, M. Eraksoy, VI International Congress on Headache in Children and Adolescents konferansı dahilinde "Abstracts of the VI International Congress on Headache in Children and Adolescents" bildiri kitapçığındaki "Classification of Childhood Headaches and Evaluation of Depression, Anxiety and Self Respect Scales", 67 pp., Viyana, Avusturya, Nisan 2004. 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1  

1.Başgül Ş.S. “Duygudurum bozuklukları”. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi El Kitabı (ed: A. Erdoğan, Ö.Ş. Üneri), BRSHH yayınları, 2012, İstanbul, baskıda. 
2.Ş.S. Başgül. “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” (genel yayın yönetmeni). Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği yayını,2012. 
3.Başgül Ş.S.. “Çocuklarımız ve biz”. Ailede Cinsel Eğitim (ed:F.Erdem), Timaş Yayıncılık, 2011, İstanbul. 
4.Başgül Ş.S., Kalaycı C. “Sirozlu Hastalarda Kronik Viral Hepatit Tedavisi”. Kronik Viral Hepatitlerde Tedavi Yaklaşımları (Ed:Y Çakaloğlu, A Ökten) syf: 69. Bilimsel Tıp Yayınevi, 1998, Ankara. 
5.S.Ş. Başgül. “Çok Hoş Bir Tecrübe”. Diyabetle Büyümek Diyabetle Yaşamak (ed:Ş Hatun), sf:51. İstanbul, 2003

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  

1.Ş.Ş Başgül, S Satık. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Özürlü Çocuk Heyetinin 2010 yılı Verileri. Göztepe Tıp Dergisi Temmuz 2012
2 Ş.S. Başgül, Saltık S. İlk Tanısı Otizm olan bir Becker Muskuler Distrofi Olgusu.  Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 25:74-77, 2012
3.Ş.S. Başgül, A. Güven, P. İşgüven, M. Yıldız, H. Kırmızıbekmez, N. Cebeci, H. Okur. Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirmesi: Olgu Serisi. Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Dergisi 18(3):175-183;2011
4.Ş.S. Başgül, L. Balcı, H.C. Elmi. Anne mi, Abla mı, Baba mı, Dede mi?: Ensest Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 91-96 pp., 2010
5.Ş.S. Başgül, S. Kartal, H.C. Elmi. Netherton Sendromunun Psikiyatik Bulguları. Göztepe Tıp Dergisi 138-141 pp., 2010
6.Ş.S. Başgül, N. Etiler, N.Ç. Memik, A. Coşkun, B. Ağaoğlu. Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4) Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 83-92 pp., 2009 (En iyi makale ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2009)
7.E.K. Orhan, S.S. Başgül, Z. Yapıcı, Ş.Ö. Üneri, M. Eraksoy. Çocukluk Çağı Başağrılarının Sınıflandırılması ve Depresyon, Anksiyete, Benlik Saygısı Ölçeklerinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi, 601-619pp., 2205
8.S.S. Başgül, O. Özdoğan, C. Kalaycı. Kronik C Hepatitinde Tedavi. Aktüel Tıp Dergisi 165-168pp., 1997

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1  

1.Ş.S. Başgül, A. Güven, F. Dursun “ Erken Puberte Olgularının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri, Benlik Saygıları ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi” Poster bildiri/ Fahrettin Kerim Gökay Poster 3. ödülü Ulusal Çocuk ve Erfen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirme 15-18 Mayıs, 2013
2.Ş.S. Başgül “Özürlü Çocukta Bağlanma Süreci” Özürlülerde Sınırlarımız, Sınırlılıklarımız isimli panel/ Ulusal Çocuk ve Erfen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirme 15-18 Mayıs, 2013
3.Ş.S. Başgül. Engel İle Büyümek, Panel, Oturum Başkanı. “22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
4.Ş.S. Başgül. “Antidepresanlarla Büyümek”. İlaçlarla Büyümek Paneli İçinde konuşmacı. 22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
5.Ş.S. Başgül. Çocuk psikiyatrisi pratiğinde aripiprazol deneyimi. “22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
6.Ş.S. Başgül, Rıdvanlı B, Kurban B, Başar G, Üneri Ö. Okul Öncesi Kaynaştırma Öğrencileri ile İlgili Akran, Veli ve Öğretmen Algılarının İncelenmesi. “22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
7.Ş.S. Başgül, 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çocuklarda Endikasyon Dışı Atipik Antipsikotiklerin Kullanımı Paneli: Çocuklarda Aripiprazol Kullanımı", 81 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2011 
8.Ş.S  Başgül, 21. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "21. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Engelli Olmak Paneli:” Bağımsız Yaşam Becerileri ", 42 pp., Antalya,Türkiye, Nisan 2011 
9.S.S. Başgül, G. Osborn, F. Ekmen, F. Elhadef. “Down sendromu ile ilgili yapılan eğitimlerde ailelerinin ve uzmanların beklentileri”. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 25 - 28 Nisan 2011, Antalya.
10.S.Ş. Başgül, S. Saltık, A. Beyhun,  A.  İçağasıoğlu,  Z. Saçar, H.  Horoz, M. Macit, S. Gökçeer. “Göztepe eğitim ve araştırma hastanesi özürlü çocuk heyetinin 2010 yılı verileri”. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 25 - 28 Nisan 2011, Antalya.
11.S. Özdemir, M. Ergüven. S.S. Başgül, Akalın A. “Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniklerinde Yatan Çocuklarda ve Annelerinde Depresyon ve Anksiyete Sıklığının Araştırılması”. 33. Pediatri Günleri, 28-31 Mart 2011, İstanbul. 
12.Ş.S. Başgül. “Zeka geriliği olan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamaları” (panel). 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, 17-20 Haziran 2009, Afyonkarahisar. 
13.Ş.S. Başgül. “Farklı olanla yaşamak”. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya. 
14.M. Ayaz, S.S. Başgül, I. Karakaya, Ş.G. Şişmanlar, A. Yar, E. Şentürk, S. Dikmen. “3-5 yaş grubunda kurum bakımındaki çocuklarda ruhsal hastalık sıklığı ve ilişkili etmenler” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya. 
15.S.S. Başgül, G.B. Akkaya, N. Etiler, A. Coşkun. “Erken çocukluk döneminde resim yaşı ve ilişkili faktörler”. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya. 
16.Ş.S. Başgül, Humen C. Elmi, Linda Balcı. “Anne mi, Abla mı ?,  Baba mı Dede mi?”: Ensest Olgu Sunumu. Adli Psikiyatri Kongresi, 15-18 Mayıs 2008, İzmit. 
17.Ş.S. Başgül, Sezgin Kartal, Humen C. Elmi. “Netherton Sendromunun Psikiyatik Bulguları: Olgu Sunumu”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2008, İstanbul.
18.Ş.S. Başgül, Nilay Etiler,  Ayşen Coşkun, Işık Karakaya, B. Ağaoğlu. “3-5 Yaşlarındaki Çocuklarda Ruhsal Bozukluk Sıklığı Ve İlişkili Faktörler”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2008, İstanbul.
19.Ş.S. Başgül, Nilay Etiler,  Ayşen Coşkun. “Erken Çocukluk Döneminde Ruhsal Hastalık Sıklığı ve İlişkili Faktörler: Toplum Ve Klinik Örneklemlerinin Karşılaştırılması”. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan 2007, İstanbul.
20.Ş.S. Başgül. “Zihinsel engelli çocuk ve ergenlerin psikiyatrik yönden değerlendirilmesi”. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 15-17 Kasım 2007, İzmir.  
21.Mazlum ÇAPUR, Ş. S. BAŞGÜL, Humen C. ELMİ. “Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Rapor Alma Başvurusu İle Getirilen Zihinsel Engelli Çocukların Sosyodemografik Olarak Değerlendirilmesi”  12. Ergen Günleri 14-17 Kasım 2007, İstanbul. 
22.Ş. S. Başgül, S. Kartal, Z. Özenel. “İstanbulda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bir Mesleki Eğitim Merkezi ve Bir Vakıf Rehabilitasyon Merkezinde Eğitim Görmekte Olan Zihinsel Engelli Çocuk ve Ergenlerde  Psikiyatrik Değerlendirme Sonuçları”. 12. Ergen Günleri 14-17 Kasım 2007, İstanbul. 
23.Elif Kocasoy Orhan, Senem Başgül, Zuhal Yapıcı, Ş. Özden Üneri, Mefkure Eraksoy. “Çocukluk Çağı Başağrılarının Sınıflandırılması ve Depresyon, Anksiyete, Benlik Saygısı Ölçeklerinin Değerlendirilmesi”. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2003, Antalya. 
24.Ş. Senem Başgül, Ayşen Çoşkun, Belma Ağaoğlu. “Puberte Öncesi Dönemde Karbamazepin İle Tedavi Edilen Bir Hızlı Döngülü Duygudurum Bozukluğu Olgu”. 13. Ergen Günleri, 7-9 Mart 2003, İzmit. 
25.Ş. Senem Başgül, Nursu Çakın Memik, Filiz Çizmecioğlu, Ayşen Çoşkun, Belma Ağaoğlu, Şükrü Hatun. “İznik ve Elazığ Kamplarında Tip 1 Diabetli Çocukların Ruhsal Durumlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi”. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. 16-21 Aralık 2003, Erzurum.
26.Ş. Senem Başgül, Filiz Çizmecioğlu, Erdem Gönüllü, Ferda Yapıcı, Mehmet Sargın, Hülya Gökmen, Ayşen Çoşkun, Şükrü Hatun. “Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Yaz Kampınının Psikososyal Etkileri”.  VII. Ulusal Pediatrik Pediatrik Endekrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2002, Trabzon. 

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1  

1.Ş.S. Başgül “Ders başarısızlığında ailelere öneriler” Güneş Çocuk Bülteni 1, 2013. 
1.Ş.S. Başgül “Engelli Çocuk Ne İster?” Populer Psikiyatri Dergisi 70, Kasım-Aralık 2012. 
2.Ş.S. Başgül “Çocuklarda Sınav Kaygısı”. Hasan Kalyoncu Ün. Psikoloji Bülteni: “Sınav Kaygısı”
3.Ş.S. Başgül “Boşanma ve Çocuk”. Populer Psikiyatri Dergisi 66, Mart-Nisan 2012. 
4.Ş.S. Başgül “Medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri”. Nabız Dergisi, 2012. 
5.Ş.S. Başgül “Van Depremi İle Sarsılan Ruhlarımız”. Populer Psikiyatri Dergisi 64, Kasım-Aralık 2011.
6.Ş.S. Başgül “Çocuk yetiştirmenin incelikleri”. Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi, Aralık 2011.
7.Ş.S. Başgül “Farklı olanla yaşamak”. Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi, Kasım 2011.
8.Ş.S. Başgül “Mutlu bir bekleyiş”. Coklear İmplant Derneği Bülteni, 2010. 

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1  

Mazlum BB, Basgul SŞ, Ekinci G. Cognitive profiles of children with Down Syndrome and structural connectivity of major association pathways in the brains of these children, and comorbid psychiatric diagnoses. Burs-Fogarty research training programs, National Institutes of Health (NIH)./Halen devam ediyor. 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1  

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Genel Sekreteri, 2012-2013 yılları arasında
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Özel Gereksinimli Çocuklar Komisyonu kurucu başkanı 
Türkiye Down Sendromu Derneği, Danışman Doktoru ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Koklear İmplant Derneği
Küçükyalı Çocuk Esirgeme Kurumu

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1  

1.Ş.S. Başgül, A. Güven, F. Dursun “ Erken Puberte Olgularının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri, Benlik Saygıları ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi” Poster bildiri/ Fahrettin Kerim Gökay Poster 3. ödülü Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirme 15-18 Mayıs, 2013
2.Ş.S. Başgül, N. Etiler, N.Ç. Memik, A. Coşkun, B. Ağaoğlu. Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4) Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 83-92 pp., 2009 (En iyi makale ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2009).

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1  

2012- Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri (İstanbul ve Gaziantep). 
“Eyvah Çocuğum Okula Başladı”, İstanbul, Ekim 2014.
“Çocuklarda Depresyonda Anne Baba Rehberliği”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kasım 2013. 
“Sınav Kaygısı”, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi, 2013.
2012-2103 yıllarında İstanbul’da Rehberlik Araştırma Merkezlerinin düzenlediği hizmet içi seminerlerde “Cinsel Eğitim” konulu eğitimler.  
2010-2012 yıllarında İstanbul İlinde Milli Eğitme bağlı 10 dan fazla ilköğretim okulunda çocuklarda görülen dikkat sorunları ve öğrenme güçlükleri üzerine öğretmen seminerleri. 
“Otizm ve Spor”. 3. sınıf öğrencilerine lisans dersi. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi, Mayıs 2012. 
“Zihinsel Engelli Olmamak”. Altunizade Kültür Merkezi, Şubat 2009. Halka Açık Eğitim Toplantısı. 
“Engelli Çocuk Ailesi Olmak” Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çok Amaçlı Salon, Mayıs 2008. Halka Açık Eğitim Toplantısı. 
“Sınav Kaygısı İle Başedebilme” Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çok Amaçlı Salon, Mayıs 2008. Halka Açık Eğitim Toplantısı.
“Farklı Olan Ergenle Yaşamak”. Üküdar İşokulu. Eğitim Toplantısı. Kasım 2008, İstanbul.  
“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Rehberlik Danışma Bölümü 2. sınıf öğrencilerine Ders, Aralık 2008. 
“Çocukların Döneme Özgü Zorlukları ve Çözüm Önerileri”. Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çok Amaçlı Salon, Ocak 2008. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı. 
“Çocuklarımız ve Biz”. Özel İrfan Koleji, Aralık 2008. Aile Eğitim Toplantısı. 
“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”. Rauf Orbay İlköğretim Okulu, Aralık 2008, Öğretmen Eğitim Toplantısı. 
“Otizim ve Aile”. Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi. 30 Mayıs 2007, İstanbul. 
“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”. Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi. Haziran 2007. Anadolu Yakasında Milli Eğitime Bağlı Çalışan İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim Semineri. 

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PSK103 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu3
2 PSK106 Bilişsel Psikoloji Zorunlu3
3 PSK313 Yaşam Dönemi ve Uyum Sorunu Seçmeli2
4 PSK322 Nöropsikoloji Seçmeli2